1% podatku ze zmianami w 2020 roku

W 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania się PIT. W związku z tym mogą pojawić się problemy z przekazaniem 1% […]

W 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania się PIT. W związku z tym mogą pojawić się problemy z przekazaniem 1% podatku na organizację pożytku publicznego, szczególnie jeśli zamierzamy się rozliczać przy pomocy usługi Twój e-PIT. Urząd Skarbowy sam wyliczy darowiznę i przekaże ją na ten sam cel, na jaki wcześniej przekazywaliśmy 1%. Jednak problem może pojawić się problem, jeśli chcemy zmienić cel darowizny w usłudze Twój e-PIT.

Usługa Twój e-PIT a 1% podatku

W przypadku, gdy przekazywaliśmy już 1 procent podatku na organizację pożytku publicznego, wtedy w zeznaniu podatkowym przygotowanym dla nas w usłudze Twój e-PIT podatnik automatycznie będzie miał automatycznie wskazaną tę samą organizacje. Jeśli jednak organizacji nie ma już w wykazie organizacji, które mają prawo do otrzymania 1% podatku, wtedy nie zostanie wskazany żaden numer KRS.

Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy w podatnik w deklaracji podatkowej wykazał cel szczególny i nie jest on już aktualny. W tym przypadku środki zostaną przekazane na konto OPP, ponieważ Urząd Skarbowy nie weryfikuje, czy dany cel szczególny, który wskazaliśmy wcześniej jest nadal aktualny.

Czy można zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1%?

Na każdym etapie podatnik może wprowadzić zmiany w zeznaniu podatkowym, które zostało dla niego przygotowane w usłudze Twój e-PIT. Wystarczy że zaloguje się do usługi przy użyciu swoich danych bądź za pomocą profilu zaufanego. Wtedy numer KRS będzie widoczny na głównym ekranie usługi. Widoczna będzie również opcja zmiany tego numeru. Wystarczy więc wybrać tę opcję, zmienić numer KRS, której chcemy przekazać swój 1, można również wskazać cel szczególny, a na samym końcu należy zatwierdzić zmianę.

Co zrobić, gdy wcześniej nie przekazywaliśmy darowizny?

W takiej sytuacji pole z numerem KRS pozostanie oczywiście puste. Jeśli będziemy chcieli wprowadzić jakąś organizację pożytku publicznego, opcja ta będzie dostępna zaraz po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT. Wtedy należy wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”. Następnie trzeba wybrać z listy OPP, której chcemy przekazać 1%, można również wskazać cel szczegółowy i zaznaczyć zgodę na przekazanie informacji o 1%, a na sam koniec potwierdzić wprowadzone dane.

Jak wygląda przekazanie 1% w przypadku emerytów i rencistów?

Emeryci oraz renciści, którzy otrzymali od organu rentownego roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A i nie uzyskali żadnych innych dochodów w danym roku podatkowy, które musieli by wykazać w deklaracji PIT-37 lub PIT-36 nie muszą specjalnie składać całego zeznania podatkowego, aby móc przekazać 1% swojego podatku Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy bowiem, że złożą oni formularz PIT-OP. Należy w nim wskazać jedynie numer KRS, której chcą przekazać darowiznę, a resztą zajmie się Urząd Skarbowy. Dzięki temu unikną oni wszelkich błędów związanych z przepisywaniem danych z deklaracji PIT-40A i zaoszczędzą czas. Deklarację PIT-OP można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.[1]

Wbrew pozorom, zmiana bądź wprowadzenie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać swój 1% podatku w usłudze Twój e-PIT nie jest wcale trudna. Wystarczy poświęcić kilka chwil, żeby wprowadzić bądź numer KRS w wykazu OPP i gotowe.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/, dostęp: 10.02.2020r.