17% PIT od 2020 roku i wyższe koszty uzyskania przychodów – zmiany w podatkach

W mediach pojawił się właśnie projekt ustawy, który znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ministerstwo Finansów […]

W mediach pojawił się właśnie projekt ustawy, który znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ministerstwo Finansów chce wprowadzenia dwukrotnie wyższych kosztów uzyskania przychodu oraz zmniejszenia podatków PIT z 18% do 17%.

Jakie zmiany w pitach?

Projekt ustawy zmieniającej zasady opodatkowania i wypełniania niektórych e-deklaracji jest przewidywany na procedowanie w III kwartale tego roku. Oznacza to, że niektóre zapisy mogłyby pojawić się w użyciu już od 2020 roku. Wśród nich są właśnie te, czyli obniżenie podatku do 17% oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, według założeń, dwukrotnie. Co dokładnie zakłada nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zmniejszanie obciążeń fiskalnych

Dwie zmiany, jak wskazuje branżowy portal Infor.pl, są najważniejsze w kontekście przewidywań przy rozliczeniach PIT.

„1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (…) 2) obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%.

Celem zmian, jak wyjaśnia ustawodawca, jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych. Wskazuje się, że beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników”.[1]

Zmniejszenie klina podatkowego w pitach

To wyraźny krok, by zmniejszyć tzw. klin podatkowy, o którym niewiele osób jednak wie. Wypełniając pity w programach PIT online, nie dostrzegamy różnicy między tym, co dostajemy od pracodawcy, a tym, jak wygląda wydatek na zatrudnienie firmy. Jak wskazują statystyki, klin dla osób zarabiających w okolicach płacy minimalnej jest jednym z wyższych w krajach OECD, a jego progresywność jest jednym z najniższych.

KUP w rozliczeniach PIT

Wypełniając podatkowe zeznania z rozliczeń PIT, do tej porty można było wskazać na podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów na poziomie niecałych 112 złotych (rocznie nie więcej niż 1335 złotych). W nowelizacji znaleźć się ma zapis, który mówi o tym, że wypełniając e-deklarację czy klasyczne druki PIT, będzie można wykorzystać wysokość KUP do nawet 250 złotych i niemalże 3000 złotych rocznie.

„Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. z tytułu:

  • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze”.[2]

Zgodnie z przewidywaniami stawka podatku oraz KUP mają przyczynić się do sprawiedliwego traktowania wszystkich podatników. W przeciągu kilku miesięcy okaże się jednak, czy zostaną one wprowadzone w życie.

[1] https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/3006160,Dwa-razy-wyzsze-koszty-uzyskania-przychodow-i-17-PIT-od-2020-r.html, dostęp: 10.07.2019r.

[2] Idem.