Pamiętaj o nowych drukach CIT

Już obowiązują nowe zwory druków CIT! 21 marca 2019 roku zapadła decyzja Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu zmian w obowiązujących drukach, […]

Już obowiązują nowe zwory druków CIT! 21 marca 2019 roku zapadła decyzja Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu zmian w obowiązujących drukach, służących do wykazania uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym.

Nowe druki CIT

Warto wiedzieć, że podczas składania deklaracji CIT podatnicy muszą już korzystać wyłącznie z nowo ustalonych wzorów druków. Co prawda Ministerstwo Finansów umożliwia dokonanie rozliczenia na poprzednich formach druków, jednak tylko podatnikom, który złożyli swój CIT przed dniem rozporządzenia oraz tym, którzy dokonali złożenia wniosku maksymalnie do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Oznacza to, że obecnie podatnicy korzystać mogą tylko i wyłącznie z nowych ustalonych przez Ministerstwo Finansów drukach.

Wprowadzone zmiany dotyczą druków CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP oraz CIT/PGK.

Nowy termin dla CIT-8

W życie weszło także kolejne rozporządzenie, dotyczące wydłużenia terminu CIT-8 dla podatników. Decyzja o dłuższym czasie na składanie deklaracji dotyczy podatników, który rozpoczęli rok podatkowy, czyli uzyskali pierwsze w roku podatkowym dochody najwcześniej 1 stycznia 2018 roku, natomiast zakończy się on nie później niż 1 lipca 2019 roku. Dodatkowo podatnik, który ma możliwość złożenia druku CIT w późniejszym terminie musi wykazać wyłącznie dochody, które są ustawowo zwolnione z opodatkowania.

Zmiany w drukach CIT

Ministerstwo Finansów dokonało zmian w obowiązujących deklaracjach CIT, głównie z powodu dostosowania wniosków do nowo obowiązującego prawy, dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki.

Dodatkowo zostały zastosowane zwolnienia z opodatkowania CIT. Dotyczą one dochodów uzyskanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, do której zastosowanie ma decyzja o wsparciu, na terenie SSE. Wprowadzone nowelizacje związane są z drukami CIT/8S oraz CIT/8SP.

Dzięki wprowadzonemu rozporządzeniu urząd skarbowy zyska dużą łatwość w sprawdzaniu wykorzystywanej pomocy publiczne i korzystaniu z decyzji o wsparciu. Pozwoli to na dokładne monitorowanie czy podatnicy nie nadużywają i nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego pułapu na wykorzystanie wsparcia.

Dodatkowo zostały zatwierdzone zmiany w drukach CIT-8 oraz CIT-8AB, które dotyczą deklarowania wpłat minimalnego podatku, pochodzącego od nieruchomości. W związku z nimi podatnik nie będzie wykonywał dwóch wpłat, pierwszej od minimalnego podatku, a następnie reszty części należnego w całości podatku.