Co należy wiedzieć o PIT 36 ?

Na skróty, czyli najważniejsze informacje o druku PIT-36 2015: dotyczy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, kórzy przychody otrzymali bez pośrednictwa […]

Na skróty, czyli najważniejsze informacje o druku PIT-36 2015:

 • dotyczy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, kórzy przychody otrzymali bez pośrednictwa płatnika
 • składany przez osoby, których zarobki opodatkowane zostały wedle skali podatkowej od 18% do 32%
 • druk składany jest najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 roku
 • podatnik samodzielnie oblicza wartość zaliczek
 • rozliczany prze podatników korzystających z twz. kredytu podatkowego (zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek, na podst. art. 44 ust. 7F ustawy)
 • rozliczany przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
 • dotyczy umów o najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę, które w momencie zwarcia nie były objęte ryczałtem, opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • druk PIT-36 wypełniają także osoby uzyskujące dochody z zagranicznych źródeł, nie mające obowiązku rozliczania zaliczek na podatek z tytuł zatrudnienia na terytorium PolskiM
 • PIT-36 dotyczy także przychdów uzyskiwanych z innych źródeł, które opodatkowane zostały na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej
 • PIT-36 wypełniają także podatnicy, którzy wykazywali podatek zryczałtowany, którego nie pobrali
 • można rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • istnieje możliwość odpisania 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
 • składany w przypadku rozliczania strat za lata ubiegłe, w zamian za PIT-37