Co należy wiedzieć o PIT 37 ?

Na skróty, czyli najważniejsze informacje o druku PIT-37 2015: popularny druk, rozliczany przez szeroką grupę podatników otrzymujących wynagrodzenie (przychody) za […]

Na skróty, czyli najważniejsze informacje o druku PIT-37 2015:

popularny druk, rozliczany przez szeroką grupę podatników otrzymujących wynagrodzenie (przychody) za pośrednictwem płatnika

  • dotyczy największej grupy podatników w naszym kraju
  • skladany przy rozliczaniu dochodu z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rent oraz emerytur, przychodów z tytułu praw autorskich, oraz innych, dla których wszelkie zaliczki obliczane i pobierane poprzez płatnika (rozumianego najczęściej jako zakład pracy, zleceniodawca itd.)
  • deklaracja PIT-37 za rok 2014 składana jest do dnia 30 kwietnia 2015 roku
  • druk PIT-37 wypełniany jest na podstawie otrzymanego druczku PIT-11
  • nie jest rozliczany przed podatnika otrzymującego przychód z wielu źródeł (właściwym drukiem jest wówczas PIT-36)
  • przez PIT-37 mozemy rozliczać się wpólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • mamy możliwość odpisywania 1% podatku dochdowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
  • w przypadku podatników posiadających zarobkujące dziecko, rozliczających PIT-37 należy mimo wszystko złożyć PIT-36 razem z załącznikiem PIT/M
  • PIT-37 składany jest także przez płatników uzyskujących przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • w przypadku nie korzystania z ulg podatnik może wystąpić o rozliczenie przez płatnika na podstawie druku PIT-40 lub PIT-40/A dla organu rentowego