Co należy wiedzieć o uldze termomodernizacyjnej?

Rozliczając PIT za rok 2019 podatnicy, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego składając PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 […]

Rozliczając PIT za rok 2019 podatnicy, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego składając PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 mają prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Jest to ulga, którą odpisuje się od dochodu. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie wydatku i obejmuje ono zakup materiałów, urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, poczynając od końca roku podatkowego, w którym pojawiły się pierwsze wydatki.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musimy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne i nie ma tu obowiązku rozpoczęcia od audytu termomodernizacyjnego,
  • zakupić towary, produkty oraz usługi, które można odliczać od dochodu zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • ukończyć termomodernizację w ciągu trzech lat,
  • poniesione wydatki odliczać na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji PIT.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga ta dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Oznacza to, że przysługuje ona na budynki wolno stojące, ale także na budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej bądź grupowej, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowią konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych bądź jednego lokalu mieszkalnego oraz lokalu użytkowego, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

W jakiej deklaracji możemy odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę termomodernizacyjną możemy uwzględnić rozliczając się według skali podatkowej – PIT-37, PIT-36, liniowo – PIT-36L oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28. Wydatki może odliczyć osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem budynku oraz jednocześnie która je poniosła. Należy pamiętać o tym, że ulgę należy wykazać w załączniku PIT/0 oraz w samej deklaracji.

Jak długo można odpisywać ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę można odpisywać w ciągu trzech kolejnych lat, poczynając od roku podatkowego, w którym rozpoczęliśmy przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Dowodem inwestycji może być odbiór techniczny bądź odpowiednia dokumentacja powykonawcza lub odbiór dokonywany przez audytora, o ile audyt został przeprowadzony. Natomiast w przypadku, gdy inwestycja kończy się wykonaniem danych prac lub wydatków bez dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych, wystarczy, że podatnik sam udokumentuje samodzielnie koniec inwestycji.

Co obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Od dochodu podatnik może odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które można znaleźć w rozporządzeniu ministra i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.[1]

[1] https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/, dostęp: 23.08.2019r.