Co to PIT dla młodych?

Rozliczając PIT, możemy uwzględnić ulgi podatkowe, które przewidują przepisy prawne. W ramach ulg można dokonać dwóch rodzajów obliczeń. Pierwszym z […]

Rozliczając PIT, możemy uwzględnić ulgi podatkowe, które przewidują przepisy prawne. W ramach ulg można dokonać dwóch rodzajów obliczeń. Pierwszym z nich jest odliczenie od dochodu, natomiast drugim odliczenie od podatku.[1]  Ulg podatkowych jest całkiem sporo, dlatego można dopasować najkorzystniejsze dla siebie.

Ulga prorodzinna

Ulgę na dzieci można uwzględnić rozliczając PIT-36 oraz PIT-37. Aby to zrobić musimy dołączyć do deklaracji załącznik – PIT/O. W zależności od liczby możemy odliczyć różne kwoty. Na pierwsze dziecko przysługuje nam maksymalnie 1112,04 zł na rok, na drugie dziecko przysługuje dokładanie taka sama ulga, sprawa wygląda inaczej w przypadku trzeciego, czwartego i kolejnych dzieci. W przypadku trzeciego dziecko maksymalna ulga wynosi już 2000,04 zł a w przypadku czwartego i kolejnego dziecka jest to 2700 zł. Kwoty te odliczone są od podatku.

Ulga na internet

Ulgę na internet możemy uwzględnić rozliczając PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Podobnie jak w przypadku ulgi na dziecko, należy dołączyć do rozliczenia załącznik – PIT/O. Są jednak pewne ograniczenia o których należy pamiętać. Maksymalne odliczenie wynosi 760 zł, jednak nie może ono wynieść więcej niż poniesione wydatki. Ulgę na internet można jedynie odliczyć przez dwa następujące po sobie lata. Ulga ta odliczana jest od podatku.

Darowizna na kult

Darowizny na kult mogą odpisać podatnicy, którzy rozliczają PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Do swojej deklaracji muszą oni dołączyć załącznik – PIT/O. Maksymalna ulga może wynosić 6% dochodu podatnika. Darowiznę na kult odlicza się od dochodu podatnika i może ona wynosić maksymalnie 6% dochodu podatnika. Należy również pamiętać, że w przypadku darowizn odliczanych od dochodu ich suma nie może przekraczać 6% dochodu.

Ulga na samochód

Maksymalne odliczenie z tego tytułu może wynieść nawet 2280,00 zł. Do deklaracji podczas rozliczania PIT należy dołączyć przede wszystkim załącznik – PIT/O. Podatnik powinien posiadać akt własności lub współwłasności w celu potwierdzenia faktycznego posiadania pojazdu.

Darowizna na organizacje społeczne

W zakresie dokumentacji powinieneś posiadać stosowne uzasadnienie poniższych kwestii:

  • kto,
  • kiedy,
  • ile,
  • potwierdzenie przyjęcia.

Darowizna na organizacje społeczne obejmuje swoim zakresem 6% dochodu podatnika. Są one sumowane i łącznie zliczane do kwoty 6% rocznego dochodu. Informację o darowiznach na organizacje społeczne wykazuje się w formularzu PIT/O.

Darowizny można dokonać na organizację pozarządową, która:

  • nie jest jednostką sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  • nie działa w celu wypracowania zysku.

Ulgi bardzo często potrafią w znaczący sposób obniżyć zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. Dlatego podatnicy tak często i chętnie wykorzystują dobrodziejstwa ze strony ustawodawcy. Ulgi pozwalają, aby w ich portfelach zostały czasami spore kwoty pieniężne, które później mogą być wydatkowane na codzienne potrzeby.

[1] https://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi-odliczenia/, dostęp 11.08.2019r.