Co zmieniło się w pitach w sprawie amortyzacji samochodu osobowego po 1 stycznia 2019 roku?

Zmiany, które w tym roku pojawiły się w prawie podatkowym jeszcze nie u każdego pojawiły się równie jednolicie. Kwestią nadrzędną […]

Zmiany, które w tym roku pojawiły się w prawie podatkowym jeszcze nie u każdego pojawiły się równie jednolicie. Kwestią nadrzędną jest w tym momencie zrozumienie progresu zmian i ich wykorzystanie w praktyce. Jedną z dziedzin, która dostąpiła zmiany w tym roku jest kwestia amortyzacji samochodu osobowego w rozliczeniach z fiskusem.

Jak to wyglądało w przeszłych rozliczeniach PIT?

Zgodnie z tym, co pojawiało się w rozliczeniach amortyzacji przy działaniach związanych z samochodami osobowymi w amortyzacji za ok 2018 i wcześniejsze, można było rozliczyć odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych, ale tylko te, które dotyczyły samochodu osobowego o wartości w kwocie nieprzekraczającej 20 000 euro.

Co ważne, w przypadku gdy początkowa kwota pojazdu przekraczała tę sumę, podatnik mógł skorzystać z rozliczenia PIT prze internet przy amortyzacji pojazdu, ale musiał przeliczyć, jaka kwota będzie obowiązywała na maksymalny limit 20 000 euro. Aby wskazać zatem comiesięczną amortyzację samochodu osobowego w kontekście pitów, podatnik przyrównywał wartość początkową auta do wartości limitu 20 tys. euro. Nadwyżka w efekcie nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu w e-PIT-ach i drukach PIT.

Nowe przepisy w amortyzacji w pitach

Dziś, a dokładnie od 1 stycznia 2019 roku, możemy znaleźć jednak inne zapisy w aktach prawnych decydujących o kształcie ordynacji podatkowej. Teraz, wypełniając e-deklarację, należy zwracać uwagę na nowe warunki amortyzacji samochodów osobowych.

Pojawił się między innymi nowy limit maksymalny o wartości 150 tys. złotych, który dotyczy tylko samochodów osobowych. W efekcie podatnik może ująć w koszty odpisy amortyzacyjne, które będą liczone maksymalnie do wartości tego podwyższonego limitu, jeśli wartość początkowa auta wyniesie więcej niż 150 000 złotych.

Kłopotliwe zmiany w drukach PIT

Jednak w związku ze zmianami nie ma dokładnych określeń dotyczących aut zakupionych jeszcze przed wprowadzanymi zmianami.

Jak czytamy „po wejściu nowych przepisów w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okazało się, że nie ma żadnych przepisów przejściowych formułujących jak postępować w odniesieniu do zakupionych przed zmianami samochodami osobowymi. Dokładnie chodzi o to jak rozliczyć odpisy amortyzacyjne względem tych samochodów osobowych, które posiada podatnik a których wartość wynosi powyżej 20.000 euro. W tym miejscu należałoby odnotować, iż brak przepisów przejściowych odnośnie rozliczenia amortyzacji względem posiadanych już samochodów osobowych wskazywałoby, że ustalenie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy i koszt niepodatkowy nie uległo w żaden sposób zmianie”.[1]

Zatem zmiana dotyczy tak naprawdę tylko wprowadzenia nowego limitu przy korzystaniu z programu PIT online czy metod tradycyjnych na amortyzację samochodu osobowego.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-amortyzacja-samochodu-osobowego, dostęp: 08.07.2019r.