Czy czynsz z dzierżawy stanowi podstawę do znalezienia się jako dochód w pitach?

Dzierżawa jako instytucja powstała w celu umożliwienia korzystania z danej rzeczy, nieruchomości, praw majątkowych czy pieniędzy za odpowiednią opłatą. Najczęściej […]

Dzierżawa jako instytucja powstała w celu umożliwienia korzystania z danej rzeczy, nieruchomości, praw majątkowych czy pieniędzy za odpowiednią opłatą. Najczęściej kojarzy się jednak z gruntami rolnymi i dzierżawą ich lub nawet całego gospodarstwa. Czy zatem osoba pobierająca czynsz z tytułu dzierżawy powinna dochód z niego zaliczać na poczet podatku dochodowego?

Czym jest dzierżawa w kontekście dochodu przy rozliczeniach PIT?

Dzierżawa, a właściwie jej definicja, wskazana jest w artykule 693, paragrafie 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z zapisami tam zawartymi jest to umowa, na mocy której dzierżawca decyduje się oddać we władanie dzierżawiącego daną ruchomość lub nieruchomość wraz z korzyściami płynącymi z jej eksploatacji w zamian za ustalony z góry czynsz dzierżawy.

Rozliczając się z fiskusem, korzystając z programu PIT przez internet czy wypełniając druki PIT, należy pamiętać o charakterze dzierżawy. Jej przedmiotem może być:

  • prawo majątkowe,
  • firma,
  • przedsiębiorstwo,
  • nieruchomość,
  • dobro ruchome.

Jednak warto pamiętać, że przedmiot dzierżawy musi być na tyle samodzielny, by móc przynosić korzyści.

Czynsz z dzierżawy a pity

Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że czynsz z dzierżawy powinien znaleźć się w e-deklaracji czy standardowym formularzu.

Jak podaje poradnikprzedsiebiorcy.pl: „Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT źródłami przychodu są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Z powyższego przepisu wynika, że co do zasady dzierżawa stanowi źródło przychodów, a zatem istnieje konieczność rozliczenia uzyskanego przychodu, a tym samym złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej”.[1]

Zatem w tym wypadku należałoby wybrać odpowiednie formularze i rozliczyć się z dochodu z dzierżawy tak, jak w innych przypadkach.

Działalność rolnicza a przychód z dzierżawy

Jednak jak się okazuje, przepisy stanowią wykluczenia ze stosowania ustawy w kontekście konkretnych rozwiązań. W tym wypadku mowa oczywiście o prowadzeniu działalności rolniczej. Wówczas e-PIT nie musi zawierać informacji o dochodzie z tytułu dzierżawy, gdyż dzierżawa rolnicza nie podlega przepisom ogólnym dotyczącym dzierżawy i podatku z czynszu z jej tytułu.

Jeśli więc korzystasz z programu PIT online przy rozliczeniach PIT, to możesz mieć świadomość, że nie zawsze będzie potrzeba dokumentowania i płacenia podatku od dochodu z dzierżawy. Wystarczy wiedzieć, czy Twoja dzierżawa ma charakter dzierżawy rolniczej, a wówczas możesz uniknąć płacenia podatku.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czynsz-z-dzierzawy-czy-podlega-opodatkowaniu-podatkiem-dochodowym, dostęp: 27.06.2019r.