Czy emeryci muszą złożyć PIT?

W związku z powstaniem nowego systemu podatkowego Twój e-PIT wielu podatników zastanawia się czy nadal muszą wypełniać i wysyłać swoje […]

W związku z powstaniem nowego systemu podatkowego Twój e-PIT wielu podatników zastanawia się czy nadal muszą wypełniać i wysyłać swoje zeznanie podatkowe. 

Jak wygląda sytuacja emerytów?

Zarówno renciści jak i emeryci dokonują swojego rozliczenia rocznego na podstawie druku PIT-37. Oznacz to, że jest to druk, który od tego roku jest uzupełniany przez Krajową Administrację Skarbową, a co za tym idzie podatnicy mogą w ogóle nic nie robić w związku z opodatkowaniem swoich dochodów.

Instytucje takie jak ZUS i KRUS, tak samo jak pracodawcy zobowiązani byli do złożenia do urzędu skarbowego druków wykazujących wysokość uzyskanych dochodów w ciągu roku przez podatnika, którym może być pracownik lub rencista czy emeryt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z nowymi wymogami musiał dostarczyć w odpowiednim terminie druk PIT-40A/11A, na podstawie których Krajowa Administracja Skarbowa wypełniała formularze rozliczeniowe za podatników.

Usługa Twój e-PIT ma za zadanie umożliwić podatnikom całkowite zdjęcie z nich obowiązku uzupełniania druków PIT, co oznacza, że renciści, jak i emeryci nie muszą dokonywać samodzielnie rozliczenia.

Inne źródła przychodów

W sytuacji, kiedy podatnik posiada rentę lub emeryturę, która jest jedynym źródłem uzyskania dochodu nie ma konieczności wypełniania i składania deklaracji podatkowej, gdyż wszelkie dochody i niezbędne informacje, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia zostały już umieszczone w druku PIT. W przypadku nie robienia niczego w związku z usługą Twój e-PIT tak przygotowany wniosek zostanie automatycznie wysłany do urzędu skarbowego 30 kwietnia bieżącego roku.

Kiedy podatnik posiada dodatkowy dochód związany z zasiłkiem pogrzebowym również nie musi składać dodatkowych dokumentów, gdyż wszystkie dotyczące tego informacje zostały już uwzględnione, a zasiłek pogrzebowy jest zwolniony z podatku.

Jeżeli jednak rencista lub emeryt uzyskał w danym roku podatkowym inne przychody, które rozliczane są na drukach innych niż PIT-37 i PIT-38, które zostały uzupełniane przez KAS należy dokonać samodzielnego rozliczenia na odpowiednim druku.

Czy warto logować się do usługi Twój e-PIT?

Oczywiście przygotowane wnioski podatkowe są uzupełnione poprawnie i umożliwiają rozliczenie bez żadnej ingerencji podatnika, jednak warto sprawdzić swój wniosek i ewentualnie uzupełnić brakujące informacje lub zaktualizować te, które nie są już aktualne.

Podatnicy nie tylko mogą zmienić zawarte informacje, takie jak numer konta bankowego podatnika, ale również warto sprawdzić czy wszystkie możliwe dla nas ulgi zostały uwzględnione.

Dodatkowo ważnym elementem podczas uzupełniania zeznania podatkowego jest możliwość przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Kwota jednego procenta podatku zasila instytucje zajmujące się konkretną formą wsparcia danych celów.

Każdy podatnik ma możliwość przeznaczenia swojego 1% na wybrany przez siebie cel, a dodatkowo może również określić cel szczegółowy, który umożliwia wsparcie na przykład bezpośrednio jednego konkretnego potrzebującego, który należy do konkretnej fundacji.

Jeden procent

Pieniądze przekazywane są niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów, ani od tego czy należny nam jest zwrot podatku czy musimy dokonać dopłaty do opłaconych już zaliczek. Oznacza to, że każda osoba wypełniająca PIT może przekazać swój jeden procent.

Podatnicy, który uzyskują dochód od osób fizycznych, dochód zryczałtowany, osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane podatkiem liniowym, jak również renciści i emeryci mają możliwość przekazania kwoty na wybraną fundację.

Warto mieć na uwadze, że z każdego wypełnionego wniosku podatkowego przysługuje podatnikom możliwość przekazania jednego procenta.

W związku, że polscy podatnicy mają możliwość z opłaconego przez siebie podatku przekazać część kwoty na ważny dla nas cel warto z tego skorzystać, ponieważ każda nawet najmniejsza kwota ma wielkie znaczenie dla pomocnych organizacji pożytku publicznego.