Czy wygrane u bukmachera należy uwzględnić w deklaracji podatkowej?

Ci którzy lubią dreszczyk emocji, mogą zdecydować się na granie u legalnego bukmachera. Może jednak pojawić się pewna wątpliwość – […]

Ci którzy lubią dreszczyk emocji, mogą zdecydować się na granie u legalnego bukmachera. Może jednak pojawić się pewna wątpliwość – czy wygraną należy uwzględnić w deklaracji podatkowej. Gracz jednak nie musi się niczym martwić, ponieważ wszystkie formalności spoczywają na barkach bukmachera.

Podstawa prawna

Opodatkowanie wygranych, które uzyskać można w zakładach sportowych regulują dwa dokumenty. Są to ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz znowelizowana ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku. Jak już wspomniano, gracz nie musi składać żadnych deklaracji podatkowych od uzyskanej wygranej. Takiego obowiązku nie nakłada na niego żaden ze wspomnianych dokumentów. Wszystkie formalności załatwia więc bukmacher.

Jak opodatkowane są wygrane?

Ceny wszystkich zakładów postawionych u legalnie działających bukmacherów zawierają w sobie 12% podatku, których gracz nie musi uwzględniać w rozliczeniu podatkowym. Zgodnie z ustawą hazardową, a dokładnie jej 75 artykułem to na spółce, która organizuje zakłady spoczywa obowiązek do złożenia zeznania podatkowego oraz wpłacenia wszystkich należności do urzędu skarbowego.

Należy jednak pamiętać o tym, że podatek od gier wcale nie wyklucza opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku, gdy wygrana przekracza 2280 złotych, bukmacher zobowiązany jest do odliczenia od niej dodatkowych 10% na poczet PIT[1].

Wygrane powyżej 2280 złotych

Jednorazowe wygrane, które przekraczają kwotę 2280 złotych, zgodnie z ustawą o podatku od osób fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Dotyczy to zarówno wygranych uzyskanych w Polsce, jak i na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej czy państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podatek naliczany jest od całej kwoty, a nie od nadwyżki przekraczającej 2280 złotych. Od wygranych nalicza się podatek w wysokości 10% i nie jest od pomniejszany o koszy jego uzyskania. Podatek pobierany jest w formie zryczałtowanej, co oznacza, że gracz nie musi samodzielnie płacić samodzielnie podatku od wygranej czy składać zeznania podatkowego.

Jak wygląda opłacanie podatku przez bukmachera?

Podatnikiem podatku od osób fizycznych jest gracz, jednak płatnikiem jest spółka organizująca zakłady wzajemne. Na bukmacherze spoczywa więc obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku do organu podatkowego. W związku z tym wypłacona nagroda pomniejszana jest o 10%, czyli o zryczałtowany podatek.

Bukmacherzy muszą przekazać podatek do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym ten podatek pobrano. Należy go przekazać do urzędu skarbowego, który jest właściwy według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności firmy. Deklaracje roczne bukmacher musi złożyć do końca stycznia roku, który następuje po roku podatkowym. Natomiast do końca lutego firma, która organizuje zakłady wzajemne musi wystawić deklarację i przekazać ją podatnikowi. Ma ona jednak jedynie charakter informacyjny, a podatnik nie musi wypełniać z tego tytułu rozliczenia podatkowego.

[1] https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/748455,Opodatkowanie-wygranej-w-zakladach-bukmacherskich.html, dostęp: 9.11.2019 r.