Czym jest darowizna na cele edukacji zawodowej?

Jednym z odliczeń od dochodów jest przekazanie darowizny na cele edukacji zawodowej. Warto nieco więcej dowiedzieć się na temat tej […]

Jednym z odliczeń od dochodów jest przekazanie darowizny na cele edukacji zawodowej. Warto nieco więcej dowiedzieć się na temat tej ulgi, by wiedzieć komu ona przysługuje i jaką kwotę można odliczyć.

Co może być przedmiotem darowizny na cele edukacji zawodowej i kto może jej dokonać?

Darowizną tą mogą być materiały dydaktyczne bądź środki trwałe, z wyjątkiem tych, które:

  • są niekompletne,
  • są starsze niż 12 lat,
  • nie nadają się do użytku.

Odliczenie na cele edukacji zawodowej przysługuje przedsiębiorcom, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, według 19% stawki podatkowej lub będących na ryczałcie.

Ile wynosi odliczenie?

Podatnicy mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny, jednak odliczenie nie może wynosić więcej niż 6% dochodu/przychodu. Limit ten wspólny jest z ulgami na darowizny na rzecz kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa i na cele pożytku publicznego. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, kwotą darowizny jest wartość darowanego towaru plus VAT w części, która przekracza kwotę naliczonego podatku, którą podatnik może odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny. Odliczenia można dokonywać w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek. Darowizny należy udokumentować dowodem, który zawiera dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Kto może otrzymać darowiznę?

Darowiznę na cele kształcenia zawodowego należy przekazać szkołom publicznym, które prowadzą kształcenie zawodowe, a także placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

 

Natomiast odliczeniu nie podlegają darowizny, które zostały przekazane na rzecz osób fizycznych; przekazane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, tytoniowego, paliwowego, winiarskiego, spirytusowego, piwowarskiego oraz pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, a także wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali bądź handlu tymi wyrobami; darowizny zwrócone w jakiejkolwiek formie; darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.[1]

Co w przypadku, gdy podatnik wykazał stratę lub miał niski dochód?

W przypadku, gdy podatnik miał niski dochód w danym roku podatkowym lub stratę i nie skorzysta z ulgi, przepada ona. Ulga na cele edukacji zawodowej nie przenosi się na kolejne lata.

 

W jakich deklaracjach uwzględnić można ulgę na cele kształcenia zawodowego?

Darowiznę tą można odliczać w deklaracjach PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Z ulgi na darowiznę nie mogą jednak skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ulgę należy wykazać w załączniku PIT/0 podając równocześnie kwotę darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane, które umożliwią identyfikację obdarowanego.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-ksztalcenie-zawodowe/, dostęp: 27.08.2019r.