Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Sposoby na płacenie podatków nie są bynajmniej w Polsce jednolite. Trzeba je dokładnie zrozumieć, by móc skorzystać lub wybrać dokładnie […]

Sposoby na płacenie podatków nie są bynajmniej w Polsce jednolite. Trzeba je dokładnie zrozumieć, by móc skorzystać lub wybrać dokładnie taką metodę rozliczania się z fiskusem, by dawała jak najwięcej swobody i korzyści płatnikowi. Dlatego warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czym jest ryczałt i przychody ewidencjonowane.

Rozliczenia PIT ryczałtem

Podatek dochodowy od osób fizycznych, tzw. pity, może być rozliczany na wiele sposobów. Jednym z najprostszych i najmniej skomplikowanych, ale nie zawsze najbardziej korzystnych jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Różni się on od ogólnych zasad opodatkowania, które opierają się na stawkach podatkowych oraz podatku liniowego. W tym wypadu bowiem, rozliczając się przez internet czy stacjonarnie na takiej zasadzie, dokonuje się opłata podatku od przychodu, a więc bez włączenia kosztów jego uzyskania. Aby rozliczać się w ten sposób, trzeba stosować tzw. stawkę ryczałtową. Czym jest?

Komu oferuje się ryczałt?

Niezwykle ważne w tym kontekście jest określenie, kto może rozliczać się w ten sposób, a więc i wypełniać e-deklaracje czy tradycyjne druki PIT na zasadzie stawki ryczałtowej. Otóż, z opodatkowania w tej formie korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne i jawne osób fizycznych.

Podstawowym wymogiem jest jednak wymóg obrotów. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać ci, którzy:

  1. Uzyskali przychody z działalności samodzielnej w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro;
  2. uzyskali przychody z działalności prowadzonej jako spółka, a suma przychodów należących do wspólników spółki z tytułu tej działalności nie przekracza 250 000 euro.

Jak wskazują specjaliści portalu poradnikprzedsiebiorcy.pl, takie rozliczenia PIT mogą korzystać osoby, których dotyczą „limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro [które] przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs NBP euro 1 października 2018 roku wynosił 4,2795 zł. Tym samym limit ryczałtu w przeliczeniu na złotówki w 2019 r. wynosi 1 069 875 zł”.[1]

Pity a stawka ryczałtu – dodatkowe wymagania

To jednak nie wszystkie warunki, jakie musi spełnić osoba rozliczająca pity na zasadzie stawki zryczałtowanej. Oprócz tego prowadzenie działalności nie może dotyczyć między innymi:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyjątkiem zawodu lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny) itp.

Cały spis wykluczeni dostępny jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-stawki-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych, dostęp: 25.06.2019r.