Darowizna a PIT

Darowizna nie jest kwestia aż tak oczywistą jak mogłoby się wydawać. W przypadku darowizny wysokość podatku jaki musi być zapłacony […]

Darowizna nie jest kwestia aż tak oczywistą jak mogłoby się wydawać. W przypadku darowizny wysokość podatku jaki musi być zapłacony z tego tytułu jest zależny również od tego, kto komu przekazuje środki.

Darowizna zostaje opodatkowana u obdarowanego. Zwiększa ona jego majątek, jednak nie jest traktowana jako przychód, a z tytułu umowy płaci się podatek, który wynosi od 3 do 20%. Dla szeregu darowizn wynosi on 0 złotych. Otrzymaną darowiznę należy wykazać w przeznaczonym do tego formularzu SD-1, SD-2, SD-3 lub SD-3. Jednak darowizny nie trzeba wykazywać ponownie w zeznaniu podatkowym.

Czym różni się darowizna od przychodu ze świadczenia w naturze bądź innego nieodpłatnego świadczenia?

Warto jest rozróżniać darowiznę od nabycia nieodpłatnego na podstawie czynności innej niż darowizna. W przypadku nabycia nieodpłatnego nie zostaje zawierana umowa darowizny. Ten rodzaj świadczenia dotyczy więc przede wszystkim usług, które świadczone są nieodpłatnie bądź nieodpłatnie przekazanych elementów wynagrodzenia w formie surowców, materiałów czy towarów. Podobnie jest z towarami przekazanymi nieodpłatnie w związku ze współpracą handlową z nowym klientom, których zadaniem jest zachęcanie do pozostania we współpracy, towarów wydawanych w związku z promocją lub reklamą itp.

Wszystkie te świadczenia należy samodzielnie wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Zwykle wykazuje się je w pozycji inne źródła dochodów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przychodów otrzymanych jako element wynagrodzenia z określonej umowy np. deputat węglowy. Wówczas powinny być one rozliczane przez płatnika i wykazane jako przychód z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście itp.

Podstawę do rozliczenia nieodpłatnych świadczeń promocyjnych oraz reklamowych stanowi PIT-11. Część świadczeń jest jednak zwolniona z podatku, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza kwoty 200 złotych. W PIT-11, a następnie w deklaracji podatkowej wykazywane są więc jedynie świadczenia, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia. Należy mieć również na uwadze, że zaliczka nie będzie pobierana, a otrzymany PIT-11 zmusza do samodzielnego naliczenia podatku z tego tytułu.

Wartość innych nieodpłatnych świadczeń ustala się w zależności od rodzaju przedmiotu świadczenia:

  • jeśli przedmiotem świadczenia są usługi, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, ich wartość ustala się według cen, które stosowane są wobec innych odbiorców,
  • jeśli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione, ich wartość ustala się na podstawie cen zakupu,
  • jeśli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu bądź budynku, ich wartość ustala się według równowartości czynszu, który przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego budynku czy lokalu,
  • w pozostałych przypadkach wartość jest ustalana na podstawie rynkowych cen, które są stosowane przy świadczeniu usług bądź udostępnianiu rzeczy bądź praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.[1]

[1] https://www.e-pity.pl/podatek-od-darowizny-pit/, dostęp: 03.12.2019r.