Darowizna na rzecz szkoły w PIT

Za kończący się niedługo rok podatkowy (2019) obowiązuje możliwość rozliczenia ulgi na edukację w PIT. Co oznacza, że bezpośrednio od […]

Za kończący się niedługo rok podatkowy (2019) obowiązuje możliwość rozliczenia ulgi na edukację w PIT. Co oznacza, że bezpośrednio od dochodu można odliczać tylko darowizny z 2019 roku. Z ulgi mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczając się przy tym na zasadach ogólnych, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale także liniowo. Jednocześnie przedsiębiorca ma możliwość dowolnego odliczania równowartości darowizny od przychodów.

Ulga dotyczy odliczeń związanych z darowiznami na cele kształcenia zawodowego, a więc przekazanych publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, oraz publicznym placówkom i centrom. Określono również wartość graniczną takich odliczeń na 6% dochodu, jednak należy w to wliczać również darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa czy pożytku publicznego.

Darowizny przekazane muszą być na cele kształcenia zawodowego i dokładnie taki cel znaleźć się musi na umowie. Z tego względu wpłaty na radę rodzicielską czy komitet nie uprawniają podmiotu do wykorzystania ulgi z tego tytułu. Co ważne odliczenia w PIT możliwe są wyłącznie wtedy, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Oczywiście bez tych środków, które nie są zdatne do użytku, starsze niż 12 lat czy niekompletne. Warto to zawrzeć w umowie darowizny.

Jakie szkoły obejmuje?

Obwarowanie mówi wprost, że wybór szkoły musi wiązać się z prowadzeniem kształcenia zawodowego. Ustawowa ulga od PIT przysługuje tylko w przypadku szkół określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

  • Szkoły artystyczne;
  • Technika pięcioletnie;
  • Trzyletnie szkoły branżowe I stopnia;
  • Dwuletnie szkoły branżowe II stopnie;
  • Szkoły policealna dla posiadających wykształcenie średnie i branżowe (okres nauczania mniejszy niż 2,5 roku);
  • Placówki publiczne i centra kształcenia ustawicznego, praktycznego, a także ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przy naliczaniu ulg nie ma znaczenia forma kształcenia (dzienna, zaoczna czy wieczorowa), a także to, że podmiot może posiadać szerszy zakres działania niż określone wymagania. Warto pamiętać, że ulga nie przenosi się na kolejne lata, więc niewykorzystana przepada.

Wymagane dokumenty

Odliczenie darowizny możliwe jest w PIT-37, PIT-36, PIT36L i PIT-28. Z tego powodu z ulg nie skorzystają osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Wykorzystanie darowizny jako źródła ulgi wymaga załącznika PIT/O. To w nim podaje się kwotę przekazania, dane obdarowanego, a także wysokość dokonanego odliczenia.

Oczywiście ważne jest to, aby darczyńca posiadał oficjalny dokument i dowód na to, że darowizna miała miejsce, kto ją otrzymał i wszelkie inne informacje na temat samego przekazania. W praktyce prawnej chodzi o umowę darowizny wraz ze wszystkimi wymaganymi w niej informacjami. Przy tym określając kwotową wartość przekazania, szacunki należy oprzeć o wartość rynkową środków z darowizny, a także ze względu na zużycie przedmiotów. W przypadku praw wystarczy bezpośrednia wartość rynkową.

Darowizna to okazja do obniżenia kwot zobowiązań podatkowych w PIT. To szansa na wykorzystanie wygodnego źródła dodatkowych ulg i odliczeń. Warto o tym pamiętać w trakcie kończącego się roku podatkowego. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie istniejących w prawie furtek do obniżenia całorocznych kosztów wynikających z deklaracji podatkowych.