Deklaracja PIT-37 – kogo obowiązuje?

Deklaracje podatkowe to sposób rozliczania podatku w skali roku. Formularz PIT-37 jest najpopularniejszą formą tego obowiązku. Dotyczy wszystkich pracowników, zleceniobiorców, […]

Deklaracje podatkowe to sposób rozliczania podatku w skali roku. Formularz PIT-37 jest najpopularniejszą formą tego obowiązku. Dotyczy wszystkich pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów, którzy rozliczają swoje jedyne przychody roczne. W ten sposób rozliczane są kwoty objęte 3 progami podatkowymi, czyli 17% (od nowego roku), 32% i 4% daniny solidarnościowej.

PIT-37 powinni złożyć podatnicy, gdy:

  • Osiągnęli dochód ze stosunku pracy lub ze stosunku służbowego;
  • Z praw autorskich i innych praw majątkowych;
  • Działalności osobistej;
  • Zasiłków, stypendiów, rent i emerytur lub świadczeń przedemerytalnych.

Reasumując: jeśli podatnik uzyskuje wyłącznie przychody zwolnione z podatku – nie składa żadnej deklaracji. Jeśli uzyskuje przychody opodatkowane w inny sposób niż według skali – wybiera inny formularz rozliczeniowy.  Podobnie jest, gdy podatnik uzyskuje przychód z różnych źródeł, a w tym również taki opodatkowany metodą liniową. W takiej sytuacji musi złożyć PIT-37 wraz z innym, właściwym formularzem rozwiązującym sprawę reszty przychodów. Ten formularz dotyczy więc przychodów opodatkowanych według skali uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników. Termin składania deklaracji PIT-37 przypada na 30 kwietnia 2020 roku.

Rozliczenia z małoletnimi i z małżonkiem

W formularzu PIT-37 nie uwzględnia się dochodu małoletnich dzieci. Dlatego można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy podatnik do własnych dochodów ich nie dolicza. Jeśli takie istnieją, małoletni składają własną deklarację, która podpisana powinna być przez rodzica czy opiekuna.

Jednocześnie ten formularz możliwy jest do wykorzystania przez małżonków rozliczających się wspólnie. Oczywiście o ile oboje spełniają szereg obwarowań i mogą rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-37. Należy jednak wziąć pod uwagę zasadę, z której wynika, że błędne wykorzystanie tego formularza wynika mi.in. z zawarcia małżeństwa w danych roku podatkowym, albo gdy doszło do rozwiązania wspólności majątkowej.

Deklarację PIT-37 może złożyć również osoba samotnie wychowująca dziecko. Możliwe jest, to gdy:

  • Dziecko jest małoletnie;
  • Bez względu na wiek, jednak podatnik otrzymuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • Do ukończenia 25 roku życia dla dzieci uczących, jeśli w roku podatkowym nie przekroczyły dochodów w wysokości kwoty niepowodującej powstania obowiązku podatkowego.

W deklaracji możliwe jest również rozliczenie przychodów z zagranicznego stosunku pracy. Jednak tylko wtedy, gdy te przychody rozliczane są przez polskiego płatnika. Chodzi o to, aby rozróżnić sytuację, w której to polski pracodawca oddelegowuje pracownika do pracy zagranicznej od tej, gdy płatnik uzyskał zatrudnienie u podmiotu obcego.

Internetowa deklaracja e-PIT

Po wprowadzonych do prawa zmianach i uruchomieniu nowych systemów urzędowych możliwe jest złożenie deklaracji w formie zdalnej. Bezpośrednio z poziomu strony internetowej. W usłudze Twój e-PIT możliwe jest uzupełnienie i kontrola automatycznie przygotowanego zeznania. Jednak istnieją również specjalistyczne programy, które ułatwiają ten proces, a nawet pozwalają na wykorzystanie zawartych w automatycznym formularzu danych do wypełnienia innych deklaracji.