Deklaracja PIT za rok 2021 – co się zmieni?

Każda osoba, która osiąga dochód, musi uiszczać składki do Urzędu Skarbowego. Deklaracja m.in. PIT-28 za rok 2021 będzie się różniła […]

Każda osoba, która osiąga dochód, musi uiszczać składki do Urzędu Skarbowego. Deklaracja m.in. PIT-28 za rok 2021 będzie się różniła od poprzedniej wersji, dlatego też warto przyjrzeć się tym zmianom, aby dobrze rozliczyć zryczałtowany podatek. To samo dotyczyć będzie zeznań o numerach 28S, 16A oraz 19A. Dodatkowo warto także zwrócić uwagę na zmiany w załącznikach dotyczących odliczeń od przychodu i podatku, wydatków mieszkaniowych, dochodów osoby prowadzącej spółkę czy też różnego rodzaju wierzytelnościach, mających wpływ na przychody w związku z transakcjami handlowymi.

Deklaracja PIT za rok 2021 – co się zmieni?

Wszystkie nowe wzory deklaracji PIT są związane z wprowadzaniem nowych ustaw, chociażby tej z 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Dzięki niej zwiększono granicę dochodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za które należy uiścić składki, z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro. Znaczącą zmianą, wpływającą na wygląd formularzy, było obniżenie stawek ryczałtu (20% – 17% i 17% – 15%). Oprócz tego nowy akt poszerzył zakres odliczenia darowizn, które były przekazywane na przeciwdziałanie koronawirusowi.

Zmiana wyglądu deklaracji PIT a system e-Toll

Na wygląd formularzy deklaracji PIT miało również wpływ wprowadzenie nowego systemu poboru opłat e-Toll. W ustawie z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono artykuł 57aa, który mówi o regulacji ulgi na wyżej wymieniony system. Można odliczyć od dochodu z działalności poniesionych wydatków związanych z m.in. nabyciem odpowiedniego sprzętu, a także oprogramowania.

Warto również zwrócić uwagę na wprowadzone uproszczenia, których zadaniem jest ułatwienie rozliczania tzw. ulgi za złe długi. W przypadku, kiedy chodzi o zryczałtowany podatek dochodowy, ulga ma związek z dochodami i rozchodami działalności gospodarczej, która zajmuje się sprzedażą przetworzonych artykułów czy to roślinnych, czy to zwierzęcych.