Deklaracje VAT – od 2019 roku wysyłane tylko elektronicznie

W 2019 roku doszło do wielu zmian dotyczących sposobu rozliczeń podatkowych. Część z nich dotyczy tylko osób fizycznych, ale niektóre […]

W 2019 roku doszło do wielu zmian dotyczących sposobu rozliczeń podatkowych. Część z nich dotyczy tylko osób
fizycznych, ale niektóre są skierowane do przedsiębiorców. Wśród nich jest przede wszystkim konieczność przesyłania
deklaracji VAT za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Wprowadzenie nowego pliku

Obowiązek składania elektronicznej deklaracji został wprowadzony w zeszłorocznej nowelizacji ustawy o podatku od
towarów i usług. Kolejną zmianą, która jest planowana przez resort finansów, będzie wprowadzenie od lipca nowego
formularza pod nazwą JPK_VDEK. Ma on uprościć procedurę i zminimalizować liczbę wypełnianych dokumentów tylko do
jednego pliku.

Rodzaje formularzy

Wprowadzony obowiązek dotyczy wszystkich deklaracji VAT, które są dostępne dla przedsiębiorców. Wśród nich są
chociażby formularze VAT:
■ 7 – dla rozliczających się w trybie miesięcznym,
■ 7K – dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na kwartalne rozliczanie,
■ 8 – dla osób zwolnionych z płacenia podatku, które dokonują zagranicznych transakcji,
■ 9M – również skierowany do podatników, którzy prowadzą działalność w oparciu o transakcje zagraniczne,
■ UE – to formularz dla podatników, których firma funkcjonuje również w innych krajach Unii Europejskiej.

Dostępność systemów do wypełniania danych

W celu ułatwienia wysyłki elektronicznej deklaracji VAT, dostępne są online programy, które mają za zadanie pomóc
osobom, które nie są biegłe w elektronicznym wypełnianiu takich formularzy. Dzięki temu formularze będą wypełniane szybko, bezproblemowo i zajmie to zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku tradycyjnej, papierowej formy rozliczeń podatkowych.

Termin wysyłania deklaracji VAT

Ważną informacją jest termin, w którym należy zrealizować powinność wobec Urzędu Skarbowego. W przypadku
wszelkich zeznań związanych z podatkiem od towarów i usług muszą one zostać przesłane najpóźniej do 25. dnia
miesiąca następującego po okresie, którego dotyczą wypełniane deklaracje VAT. Jest to stała zasada dla osób, które
wybrały miesięczny sposób lub kwartalny.