Dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT-37 i jak ją wypełnić?

Deklaracja PIT-37 to jeden z najpopularniejszych druków podatkowych. Składają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali […]

Deklaracja PIT-37 to jeden z najpopularniejszych druków podatkowych. Składają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej wyłącznie ze źródeł położonych w Polsce i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.[1]

Kogo obowiązuje złożenie deklaracji PIT-37?

Formularz ten tyczy się wyznaczonej grupy podatników, która obejmuje:

  • podatników otrzymujących dochody z tytułu umowy o pracę bądź umów cywilno-prawnych,
  • osoby pobierające emeryturę, rentę, świadczenia przedemerytalne,
  • osoby, które pobierają stypendia,
  • osoby, które uzyskały dochód w wyniku przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych bądź innych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej,
  • osoby, które uzyskiwały dochody z tytułu umowy akwizycyjnej,
  • osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • osoby, które uzyskały dochody z tytułu praw autorskich bądź innych praw majątkowych,
  • osoby otrzymujące należności z tytułu pracy przysługującej aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną,
  • osoby, które uzyskały dotacje finansowe z ubezpieczeń społecznych.

Jak prawidłowo wypełnić druk PIT-37?

Druk PIT-37 przygotowany jest przez Ministerstwo Finansów i udostępniony podatnikom w usłudze Twój e-PIT. Przygotowany jest on jednak na podstawie danych z PIT-ów 11 dostarczonych przez pracodawców. W związku z tym nie zawiera on ulg i odliczeń z których można skorzystać. Jeśli chcemy z nich skorzystać musimy skorygować zeznanie podatkowe przygotowane dla nas przez Ministerstwo Finansów. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu do rozliczeń podatkowych. Będzie to o wiele prostsze, ponieważ wiele programów ma przygotowane pytania, na podstawie których uzupełnia informacje o ulgach, z których chcemy skorzystać. Należy jednak pamiętać o tym, aby wprowadzić również wszystkie dane z druku PIT-11, który uzyskamy od swojego pracodawcy.

Terminy rozliczenia deklaracji PIT-37

Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Jeśli jednak nie zrobimy tego samodzielnie, deklaracja przygotowana przez Ministerstwo Finansów zostanie uznana za prawidłową i w ten sposób spełnimy nasz obowiązek podatkowy. Warto jednak szybciej złożyć zeznanie podatkowe, ponieważ wtedy szybciej będziemy mogli liczyć na zwrot nadpłaconego podatku.

Na uwadze mieć należy również jednak, że Urząd Skarbowy ma określony czas na zwrot podatku. W przypadku deklaracji złożonych drogą elektroniczną fiskus ma 45 dni od dnia następującego po złożeniu deklaracji na zwrot. W przypadku deklaracji złożonych w formie papierowej osobiście w Urzędzie bądź wysłanych pocztą czas ten wynosi 3 miesiące. Warto pamiętać o tych terminach, żeby móc kontrolować czy może Urząd nie spóźnił się ze zwrotem i nie należą nam się dodatkowo odsetki za zwłokę, ale także dlatego żeby mieć świadomość, że zwrot nadwyżki podatku może zając więcej czasu niż nam może się wydawać.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/abc-pit/zeznania/, dostęp: 02.02.2020r.