Gaz łupkowy opodatkowany od 2020 roku

Rząd zadecydował, że podatek od gazu łupkowego i innych wydobywanych w Polsce węglowodorów zacznie być pobierany od 2020 roku. Podatek […]

Rząd zadecydował, że podatek od gazu łupkowego i innych wydobywanych w Polsce węglowodorów zacznie być pobierany od 2020 roku. Podatek ma się składać z dwóch części – od samego wydobycia oraz specjalnego podatku węglowodorowego od zysków. Łączne opodatkowanie będzie wynosić maksimum 40 procent.

Rząd przygotował projekt ustawy regulującej opodatkowanie wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego, pomimo tego, że przemysłowe wydobycie gazu łupkowego jeszcze nie ruszyło, a kolejne zagraniczne koncerny wydobywcze wycofują się z poszukiwań tego surowca w Polsce.

W myśl rządowej propozycji, podatek będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich to podatek od wydobycia niektórych kopalin (gazu ziemnego, gazu łupkowego, ropy naftowej), którego stawka będzie zależna tylko od rodzaju eksploatowanego złoża. W przypadku gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych będzie to 3 proc. wartości wydobytego surowca, a w przypadku gazu łupkowego – 1,5 proc. wartości, natomiast dla ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych podatek będzie wynosić 6 proc. wartości, a dla ropy ze złóż łupkowych – 3 proc. wartości.

Druga część podatku to tzw. specjalny podatek węglowodorowy, który będzie płacony od zysków firm wydobywczych. Jego stawka będzie zależna od relacji przychodów (zależnych od wielkości złoża, poziomu wydobycia, cen węglowodorów) do wydatków (koszty odwiertów, operacyjne). Takie rozwiązanie oznacza, że jeśli działalność wydobywcza nie przyniesie wcale zysków lub będą one bardzo małe, to podatku nie trzeba będzie płacić. Jeśli jednak przychody będą 1,5 razy większe od kosztów, to podatek będzie rósł proporcjonalnie do stopy zysku. Gdy zyski dwukrotnie przekroczą koszty, podatek osiągnie poziom 25 procent.

Te dwa podatki zaczną być pobierane od początku 2020 r. Pięcioletnie odroczenie (czyli od dnia wejścia w życie ustawy 1 stycznia 2015 r. do końca roku 2019) poboru podatku ma zwiększyć nowe inwestycje i zmniejszyć obciążenia inwestycji już realizowanych. Rząd szacuje, że w latach 2020-2029 dochody budżetowe z tytułu obydwu podatków (węglowodorowego i od wydobycia) mogą wynieść od 10 do 16,1 mld zł. Część środków z nowych podatków trafi również do samorządów.