Inwestowanie w BitCoina a rozliczenie PIT-u

W przypadku zarówno zysku, jak i straty wypracowanej na skutek obrotu kryptowalutami, powinno być to wykazane na rocznej deklaracji PIT. […]

W przypadku zarówno zysku, jak i straty wypracowanej na skutek obrotu kryptowalutami, powinno być to wykazane na rocznej deklaracji PIT. Decydując się na kupno lub wymianę kryptowalut trzeba rozliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego należny podatek dochodowy. Dotyczy to także tych osób, które generują swój zysk poprzez bazowanie na wzroście wartości kryptowalut.[1]

Indywidualne rozliczenie

Podatek z inwestowania w kryptowaluty musi zostać rozliczony samodzielnie. Co to oznacza? Nikt nie jest zobligowany do tego, aby wystawiać inwestorowi informacji podatkowej pod postacią druku PIT-8C lub PIT-11. Dlatego taki podatnik musi sam we własnym zakresie ustalić następujące kwestie:

  • Moment uzyskania przychodu,
  • Moment poniesienia kosztu,
  • Źródło przychodu (gdzie zostanie zaliczona inwestycja),
  • Należny podatek.

Do kiedy zapłacić podatek?

Podatek powinien być rozliczony do najpóźniej do dnia 30 kwietnia następnego roku. Należy wiedzieć, że podatku za dochody z kryptowalut nie trzeba płacić zaliczkowo. Wystarczy rozliczyć się z należnego podatku dochodowego dopiero podczas rozliczania swojego PIT-u. Terminu wniesienia wpłaty nie należy utożsamiać z datą złożenia deklaracji. Może ona być złożona wcześniej, a podatek zapłacony później, jednak należy uwzględnić, że nie może być to później jak 30 kwietnia następnego roku.

Przychody z kryptowalut na działalności gospodarczej

W sytuacji, kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót walutą wirtualną, wówczas należy dokonać rozliczenia w ramach tego źródła. Zgodnie z tym wypłata wynagrodzenia w kryptowalucie w przypadku innego tytułu pojawia się obowiązek zaklasyfikowania przychodu do wskazanego źródła. Przykładowo w sytuacji za wykonanie zlecenia dochodzi do powstania przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Zmiana rozliczania w 2019 roku

Rozliczenie kryptowalut zmienia się pod względem kwalifikowania do praw majątkowych. Od teraz przychód z posiadania i obrotu kryptowalutami będzie zaliczany do kapitałów pieniężnych, ale nie będzie łączony z pozostałymi typami przychodu, które są w ostateczności rozliczane, jako jedno źródło. Koszty związane z zakupem kryptowalut będzie można rozliczać z tylko i wyłącznie z przychodami powstałymi na skutek kryptowalut w roku, w którym zostały poniesione lub w następnym. Od 2019 roku nie będzie możliwości ujawniania i rozliczania strat wynikających z obrotu wirtualną walutą.

Stawka podatkowa

Dochód, który zostanie uzyskany na skutek sprzedaży lub zamiany kryptowalut, powinien zostać zsumowany ze wszystkimi pozostałymi dochodami, podlegającym opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową. W takiej sytuacji można mieć do czynienia ze stawką podatku 18% lub 32%. Kryptowaluty nie mogą być rozliczane na PIT-28, lecz na PIT-36L. W tej sytuacji można skorzystać ze stawki 19%, która jest niezależna od wysokości przychodu (tak, jak jest to w przypadku 18% i 32% podatku na zasadach ogólnych). W trakcie roku nie należy wpłacać zaliczek na podatek. Zapłaty trzeba dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku dochodów uzyskiwanych poprzez obrót i sprzedaż kryptowalut również należy rozliczać się z urzędem skarbowym. W tym celu wykorzystasz druk PIT-36L. Termin rozliczenia mija 30 kwietnia następnego roku.

[1] https://m.bankier.pl/wiadomosc/Jak-rozliczyc-podatek-od-kryptowalut-za-2018-rok-w-2019-r-7634938.html, dostęp: 23.08.2019r.