Jak dokonać korekty zeznania rocznego PIT

Każdemu zdarza się popełniać błędy. Nawet przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. Gdy ten błąd zauważymy w domu, nic strasznego się nie […]

Każdemu zdarza się popełniać błędy. Nawet przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. Gdy ten błąd zauważymy w domu, nic strasznego się nie dzieje, wystarczy wziąć nową deklarację i wypełnić ją od początku. Sprawa się komplikuje w przypadku, gdy deklarację podatkową wysłaliśmy już do urzędu skarbowego.

Co jest przedmiotem korekty?

Korekty możemy dokonać zarówno w zeznaniach przygotowanych samodzielnie, jak i tych, które przygotowane są w usłudze Twój e-PIT. Najlepszą metodą dokonania korekty będzie przygotowanie deklaracji korygującej. Korekta deklaracji podatkowej może obejmować:

  • zmiany oraz usunięcie błędów obliczeniowych,
  • zmiany nieprawidłowych danych osobowych,
  • dodanie przez korektę bądź zmiana ilości ulg podatkowych czy wartości odliczonych kwot,
  • zmiany zasady rozliczeń.

Prawo podatkowe umożliwia korygowanie rocznych zeznań podatkowych jedynie w przypadku, gdy do danego elementu deklaracji, który mamy zamiar skorygować nie toczy się postępowanie podatkowe bądź kontrola podatkowa.

Do kiedy można złożyć korektę PIT-37?

Składanie korekty deklaracji PIT-37 ma sens dopóki nie przedawni się ona, czyli w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik złoży zeznanie podatkowe za rok 2019, termin płatności podatku to 30 kwietnia 2020 roku. Zatem do końca 2025 roku sens ma składanie korekty deklaracji podatkowej.

Jak wykonać korektę deklaracji podatkowej?

Korektę deklaracji dokonuje się poprzez złożenie nowego zeznania na którym należy zaznaczyć, że jest to korekta. Do urzędu skarbowego możemy przesłać ją jak zwykła deklarację, czyli w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Można też złożyć ją w okienku podawczym urzędu.

W przypadku składania korekty deklaracji lepszym wyborem będzie wykorzystanie do tego celu programów do rozliczania zeznania podatkowego, ponieważ do złożenia deklaracji przy ich użyciu wymagają one podpisania elektronicznego 5 danymi autoryzującymi podatnika bądź inną formą podpisu elektronicznego. W przypadku usługi Ministerstwa Finansów, składane deklaracje nie są autoryzowane tymi danymi, dlatego ewentualne konsekwencje uznania będą spoczywać na podatniku.

Korektę PIT drogą elektroniczną można wykonać zarówno w przypadku zeznań złożonych wcześniej w formie elektronicznej jak i w formie tradycyjnej. W przypadku złożenia korekty, formą potwierdzenia jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, podobnie jak w przypadku składania deklaracji.[1]

[1] https://www.e-pity.pl/korekta-pit-deklaracja-korygujaca-pit/, dostęp: 15.09.2019r.