Jak jest wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku?

Znamy już wysokość najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek, odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne, w bieżącym 2015 roku. ZUS zaprezentował […]

Znamy już wysokość najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek, odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne, w bieżącym 2015 roku. ZUS zaprezentował jej wymiar, co na pewno zainteresuje niektóre grupy podatników, w szczególności zaś przedsiębiorców, wspólników w spółkach a także te osoby, które parają się tzw. „zawodami wolnymi”.

Opierając się na obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, datowanego na 20 stycznia bieżącego roku, które dotyczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, razem z wypłatami z zysku, dla ostatniego kwartału 2014 roku – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, razem z wypłatami z zysku, w czwartym (ostatnim) kwartale 2014 roku określono na 4139,42 zł.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne określono na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zawartego w Dzienniku Ustaw z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami). W oparciu o przepisy, w roku 2015 podstawa składki na ubezpieczenie społeczne to kwota zadeklarowana, która nie może być niższa niż 3104,57 zł co stanowi 75% normalnej pensji w sektorze przedsiębiorstw, patrząc na czwarty kwartał 2014 roku, wliczając w to wypłaty z zysku. Stawka taka dotyczy zarówno osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby trudniące się działalnością artystyczną, osoby mające tzw. „wolny zawód” w rozumieniu przepisów zryczałtowanego podatku dochodowego lub od osób fizycznych, wspólników spółek (zarówno jednoosobowych, jak i jawnych, komandytowych bądź partnerskich) i wreszcie tych podatników, którzy prowadzą szkoły, placówki wychowawcze oraz przedszkola (zarówno publiczne, jak i niepubliczne).

 

Należy przy tym jednak pamiętać, że wobec wyżej przedstawionej sytuacji, składka odprowadzana na ubezpieczenie zdrowotne nie ma prawa być niższa, niż 279,41 zł czyli kwoty, która stanowi 9% podstawę wymiaru. Kwota taka wyliczana jest na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które pokrywane są środkami publicznymi.