Jak można opłacić podatek?

Co prawda dla wielu podatników okres rozliczeniowy kojarzy się głównie z należnym zwrotem podatku, który otrzymują podatnicy, jednak pytanie rodzi […]

Co prawda dla wielu podatników okres rozliczeniowy kojarzy się głównie z należnym zwrotem podatku, który otrzymują podatnicy, jednak pytanie rodzi się, kiedy okazuje się, że zwrotu nie otrzymamy, a musimy jeszcze dokonać dopłaty do podatku.

Jak można opłacić podatek?

Wysokość należnego podatku, który uzależniony jest od wysokości uzyskanych dochodów, wynika z wyliczonej kwoty na podstawie druku PIT. Gdzie ma się udać podatnik lub co powinien zrobić w takiej sytuacji?

Podatnicy do wyboru mają dwie formy dokonania płatności, mianowicie opcję gotówkową oraz bezgotówkową.

Aby dokonać płatności należnej kwoty podatku w sposób gotówkowy, podatnicy mogą udać się bezpośrednio do kasy, znajdującej się w urzędzie skarbowym, w którym przyjmowane są opłaty z podatku PIT. Dodatkowymi opcjami są skorzystanie z usług banku, który dokona przelewu na konto urzędu skarbowego, placówki pocztowej, biura usług płatniczych, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego oraz SKOK.

Opłaty bezgotówkowej możemy dokonać sami, wykonując stosowny przelew, o określonej w zeznaniu podatkowym kwocie, za pośrednictwem własnego konta bankowego. Oprócz tego podatnicy mogą również w sposób bezgotówkowy skorzystać z banku oraz instytucji płatniczych oraz SKOK. Dodatkowo możliwe jest wykonanie bezgotówkowej wpłaty korzystając z rachunku w banku, ale również instytucji kredytowej oraz unijnej instytucji płatniczej, jak również unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, które nie posiadają swojej siedziby w Polsce.

Do kiedy należy zapłacić podatek?

Podatnicy mają czas na wykonanie opłaty należnego podatku do końca okresu rozliczeniowego, czyli do dnia 30 kwietnia (w przypadku, gdy dzień 30 kwietnia wypada w dzień nieroboczy, podatnicy opłacić podatek mogą najpóźniej w następny dzień roboczy, następujący po dniu 30 kwietnia).

Automatyczne wysłanie Twój e-PIT, a termin na zapłatę podatku

Bardzo ważną informacją, dotyczącą ostatecznego terminu, na opłacenie podatku, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z nieterminową wpłatą, jest przypadek podatników, których rozliczenie trafiło do urzędu skarbowego poprzez automatyczne wysłanie deklaracji przez program Twój e-PIT.

Wyjątek dotyczący terminu opłaty podatku wynika z faktu, iż osoby korzystające z automatycznego wysłania druku rozliczeniowego, do którego dochodzi w przypadku, gdy podatnik nie złożył samodzielnie rozliczenia, ale również nie zalogował się do systemu Twój e-PIT, nie wprowadził żadnych zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy wniosku podatkowy oraz nie zatwierdził osobiście wysłania formularza do rozliczenia. Wówczas ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, czyli 30 kwietnia taka deklaracja zostanie wysłana automatycznie poprzez program.

Podatnicy w takiej sytuacji nie posiadają nawet informacji o wysokości należnego podatku, ponieważ nie sprawdzali swojego rozliczenia.

Rozwiązaniem będzie wówczas oczekiwanie przez podatnika na otrzymanie od urzędu skarbowego pisma, informującego o kwocie, jaką podatnik musi uregulować, aby uniknąć zadłużenia podatkowego. Następnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma, podatnik jest zobowiązany do opłacenia swojego podatku.

Czy podatek może za nas opłacić osoba trzecia?

W wyjątkowych sytuacjach, w których podatnik nie ma możliwości osobistego opłacenia podatku, możemy skorzystać z pomocy najbliższych osób. Oznacza to, że nasz podatek może zostać opłacony przez osobę trzecią, jednak powinna być to osoba z najbliższej rodziny, wliczając w to również małżonka, ojczyma,macochę oraz pasierbów.

Ważną informacją w takiej sytuacji jest przede wszystkim, że opłaty podatku poprzez osobę trzecią można dokonać tylko w przypadku, gdy należna kwota nie przekracza progu 1000 złotych. Jeśli więc nasz podatek jest wyższy, podatnik samodzielnie musi dokonać jego opłaty.

Dług podatkowy

Oczywiście nieuregulowane sprawy w urzędzie skarbowym od razu kojarzą się z dużymi nieprzyjemnościami, których podatnicy zdecydowanie wolą unikać. W przypadku nieterminowej wpłaty podatku, trzeba będzie liczyć się z możliwością zwiększenia należnej kwoty, poprzez dodanie do niej odsetek, które naliczają się już od pierwszego dnia, po ostatecznym terminie na zapłatę podatku.

Dodatkowo posiadanie zaległości podatkowej wiąże się z możliwością przejścia procesu egzekucyjnego, który będzie miał na celu ściągnięcie od dłużnika kwoty podatku, wraz z naliczonymi odsetkami i dodatkowymi opłatami, związanymi z nieterminową wpłatą.