Jak przekazać 1% swojego podatku dochodowego na szczytny cel

Kilka uwag o nowych przepisach w przekazywaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego O tym, że warto wspierać pozarządowe organizacje pożytku publicznego przekonuje się coraz większa rzesza obywateli naszego kraju.

I nie mówimy tutaj o jakichś niewidzialnych działaniach, których efekty widzimy dopiero w dłuższych odstępach czasu, o nie! Efekty pozyskiwania funduszy przez te podmioty są zauważalne gołym okiem, ponieważ wpływają regularnie co roku, po rozliczeniu druków PIT darczyńców.

W niniejszym artykule chielbyśmy poruszyć temat darowizny 1% podatku dochodowego, odpisywanej w rocznym rozliczeniu podatników. Jak prawidłowo odpisać i wypełnić druk PIT w tym celu dowiesz się z poniższego tekstu.

Przekazujesz 1% podatku wypełniając PIT 2015

Tak naprawdę poprawne wypełnienie wniosku w rocznym zeznaniu podatkowym wcale nie jest trudne, i stało się z upływem lat znacznie prostsze. Jedyne, co należy zrobić, to odnaleźć na druku zeznania podatkowego odpowiednie pole do wpisania celu szczegółowego oraz numeru KRS wybranej jednostki organizacyjnej. Pamiętajmy, bo jest to naprawdę istotne – kwota nie może przekroczyć faktycznego 1% podatku należnego, jaki wyliczony został na podstawie wypełnianiej deklaracji PIT.

Środki z 1% podatku dochodowego odliczamy oczywiście tylko raz w roku, na jedną organizację. Aby wskazać więcej komórek OPP możemy wykorzystać fakt, że rozliczamy więcej niż jedno zeznanie. Na każdym wówczas wskazujemy na nowy cel darowizny, wpisując odpowiedni numer KRS oraz dopisek (cel szczegółowy).

Zmainy przepisów w przekazywaniu 1% na OPP

Ustawa z dnia 24 stycznia ubiegłego roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma na celu znaczne usprawnienie w przekazywaniu 1% na rzecz tych organizacji. Przede wszystkim znacznie łatwiejsze jest dzięki niej prowadzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu organizacji, mających możliwość zbierania 1% od osób fizycznych. Dzięki takiemu posunięciu znacznie ograniczone zostanie zjawisko przekazywania, przez rozliczające PIT urzędy skarbowe, środków dla podmiotów, które nie są do takiego pozyskiwania uprawnione.

Zwiększony został także czas do powiadomienia naczelnika US o numerze danego rachunku bankowego, na który odpisywana darowizna miałaby zostać przekazana. Jednocześnie wydłużono termin do przekazania numeru konta bankowego obdarowanej jednostki ogranizacyjnej, czyli pieniądze przekazane na OPP bez podanego konta nie trafią z powrotem do skarbu państwa, ale w odpowiednim momencie trafią do celu. Czas mamy teraz aż do 30 czerwca, w minionych latach musieliśmy natomiast znacznie się pospieszyć, często z przysłowiowym nożem na gardle – czasu było niewiele, bo fiskus chciał znać numer konta już 31 stycznia.

Pewne przepisy OPP wreszcie zostały uporządkowane

Uporządkowana została także sprawa nieistniejących, wygasłych już organizacji OPP. Jak dotąd, co roku, 15 grudnia aktualizowana była baza tych podmiotów, przez co często miała miejsce sytuacja, w której pieniądze podatników przekazywane były na nieistniejący już cel. W myśl zmian baza OPP będzie teraz monitorowana i aktualizowana na bieżąco, zatem w przyszłości podobne sytuacje nie powninny już mieć miejsca.

Ponadto uściślone zostały przepisy odnośnie przyznawania w trybie specjalnym, nadzwyczajnym dotacji na kwoty do 10 tyś. zł. Regulacja przewiduje, że zadania publiczne, zlecane w trybie pozakonkursowym, obejmą przepisy dotyczące rozpatrywania ofert przez administrację publiczną, zawierania umów, kontroli i oceny realizacji zadań oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań.

Wreszcie doprezycowane zostały okoliczności, w jakich naczelnicy urzędów skarbowych mają możliwość odstąpienia od przekazywania darowizny 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, na wypadek gdy przekazywana w tejże darowiźnie kwota przekroczy faktyczny stan 1% od konkretnego podatku. W świetle dawnych przepisów kwota była z automatu potrącana, i w efekcie nie trafiała do organizacji, teraz natomiast wszelka „nadwyzka” najzwyklej w świecie zostanie potrącona, a 1% w odpowiedniej kwocie przekazany tam, gdzie miał taki zamysł da