Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Przy sprzedaży nieruchomości każdy obywatel Polski ma obowiązek odprowadzić od przychodu 19% podatku. Przychodem w tej sytuacji jest wartość nieruchomości […]

Przy sprzedaży nieruchomości każdy obywatel Polski ma obowiązek odprowadzić od przychodu 19% podatku. Przychodem w tej sytuacji jest wartość nieruchomości (cena sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu (cena kupna). Są jednak sytuacje, w których nie będziemy musieli opłacać 19 procentowego podatku od przychodu. Możemy wówczas zastosować się do tak zwanej ulgi mieszkaniowej.

Co roku w Polsce sprzedawanych jest 30 000 – 50 000 mieszkań. Obecnie ze względu na lekki kryzys liczba sprzedawanych mieszkań oscyluje w okolicach dolnej granicy. Osoby lub firmy sprzedające mieszkanie muszą zapłacić od przychodu 19% podatek. Ten podatek mamy jednak możliwość obejść korzystając z tak zwanej ulgi mieszkaniowej.

Na czym polega ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa umożliwia przeznaczenie 19-procentowego podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu nazywanej również ulgi meldunkowej mamy możliwość zaoszczędzić podatek, który wynosi aż 19% z przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Do skorzystania z ulgi mieszkaniowej (meldunkowej) uprawnieni są podatnicy, którzy:

  • posiadają polskie obywatelstwo albo stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  • nie posiadają jednocześnie innej nieruchomości możliwej do zamieszkania,
  • posiadają spółdzielcze prawo do zamieszkiwania mieszkania,
  • nie posiadają umowy o najem mieszkania,
  • zameldowanie w danym mieszkaniu przez okres co najmniej 5 lat.

Ulga mieszkaniowa nie dla działalności gospodarczej

Ze skorzystania z ulgi mieszkaniowej jesteśmy wykluczeni oczywiście w przypadku, gdy sprzedaż mieszkania jest przychodem z racji prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Nie ma w tym przypadku znaczenia w jakim celu było wykorzystywane mieszkanie. Istotny jest wyłącznie fakt, że sprzedaż mieszkania jest przychodem z działalności gospodarczej, a to uniemożliwia skorzystanie z ulgi.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Obliczenie podatku jaki zapłacimy od sprzedanej nieruchomości nie należy do najtrudniejszych zadań. Opodatkowany w tym wypadku jest przychód. Nie jest nim jednak całkowita wartość mieszkania, a cena sprzedaży pomniejszona o cenę kupna czyli kosztu uzyskania przychodu. W takim wypadku płacimy podatek jedynie od różnicy między ceną kupna a sprzedaży nieruchomości.

Przykład: 

Państwo Kowalscy pod koniec 2011 roku zakupili mieszkanie w cenie 220 000 złotych. Po okresie roku zdecydowali się sprzedać je za kwotą 270 000 złotych.
W takim przypadku podatek nie jest liczony od kwoty sprzedaży(270 000 zł.), tylko od rzeczywistego przychodu (50 000 zł.).
W tym przypadku podatek wyniesie: 50 000 * 19 = 9 500 zł.