Jak wypełnić PIT 36

Na pierwszy rzut oka druk zeznania podatkowego PIT-36 jest bardzo zbliżony do popularnego druku PIT-37. Jednak jeśli przyjrzymy się poszczególnym […]

Na pierwszy rzut oka druk zeznania podatkowego PIT-36 jest bardzo zbliżony do popularnego druku PIT-37. Jednak jeśli przyjrzymy się poszczególnym rubrykom zauważymy, że PIT-36 jest jednak o wiele bardziej skomplikowany.

Przed przystąpieniem do wypełniania kolejnych rubryk musimy zadecydować, w jakiej formie go rozliczymy. Do wyboru mamy trzy możliwości rozliczania się: indywidualne, razem z dochodami osiągniętymi przez małżonka albo w formie przewidzianej dla osób  wychowujących dziecko samotnie. Przed przystąpieniem do wypełniania druku PIT – 36, należy także zadecydować o sposobie rozliczenia. Jeśli wiesz już, w jaki sposób rozliczysz swój PIT-36 2014/2015 możesz przystąpić do uzupełniania poszczególnych części.

 

Stawiamy pierwszy krok.. Część A

W części A uzupełniasz dane identyfikujące Cię jako podatnika. W pozycji 1 wpisz swój numer NIP. Jeśli chcesz rozliczyć się ze swoim małżonkiem – podejmijcie wspólnie decyzję, które z was będzie figurowało jako podatnik, a które będzie w druku określane jako „małżonek”. Raz dokonanego wyboru trzymamy się przez cały proces wypełniania zeznania.W pozycji 2 wpisujesz NIP małżonka. Pozycje 3 i 4 uzupelni urząd skarbowy i bynajmniej nie należy to do naszych obowiązków.

Obok tytułu druku PIT na zielonym tle musisz teraz wpisać datę, czyli rok, za który się rozliczasz. Bardzo duża liczba korekt składana jest właśnie dlatego, że wielu podatników zapomina o  tej bardzo ważnej rubryce. Wpisz rok 2014 i możemy działać dalej.

Kolejne pozycje 6 – 8 to wybór rodzaju rozliczenia: czyli albo wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba wychowująca dziecko w pojedynkę.

Uwaga! W przypadku małżeństw chcących wspólnie rozliczyć druk PIT-36 warunkiem jest trwanie wspólnoty majątkowej przez cały ubiegly, 2014 rok.

Część B: Informacje o podatniku

W pozycjach od 11 aż do 38 uzupełniasz dane, które w dalszym ciągu dotyczą samego podatnika, czyli .W części B1 podaj niezbędne dane, jeśli rozliczasz się z małżonkiem to podaj także dane wymagane w części B2.

Część C: Zwolnienia w ramach kredytu podatkowego

Część C wniosku PIT-36 służy do informowania urzędu skarbowego o zwolnieniach w ramach kredytu podatkowego. Aby tego dokonać musisz zaznaczyć odpowiednie kwadraty. Dzięki temu konieczność opłacenia zaliczek podatku odkłada się w czasie nawet na 3 lata . Kredyt podatkowy jest opcją dla podatnika dopiero rozpoczynającego działalność gospodarczą. Dochody z roku, kiedy podatnik z takiego kredytu korzystał opodatkowane są przez kolejnych lat.

W tej części poinformujemy także urząd skarbowy o tym, czy na nasze konto wpływały przychody z tytułu emerytur bądź rent zagranicznych.

Część D: Dochody i straty

Przyszedł czas na konkretne rozliczenia. To tutaj dowiemy się o tym, czy będziemy musieli dokonać sporej dopłaty, czy też otrzymamy ewentualny zwrot. Aby prawidłowo wypełnić część D potrzebne są inne dokumenty, takie jak druki i deklaracje otrzymane od innych płatników (np. druki takie jak PIT-11/8B, popularny PIT-40A/11A czy PIT-R). W przypadku prowadzenia własnego biznesu nie zapomnij o spojrzeniu w księgi przychodów i rozchodów, a także w księgi rachunkowe. W zależności od tego, w jaki sposób Twoja firma uzyskała przychody wpisze je w odpowiednie rubryki druku. Nie powinieneś mieć z tym szczególnych problemów, dla pewności jednak przypomnijmy, jakiego rodzaju są to źródła:

1)      należności z wykonywanej pracy, służby, stosunku służbowego oraz pracy o charakterze nakładczym

2)      zasiłki pieniężne, które pobierałeś z ubezpieczenia społecznego, które wypłacane były przez zakład pracy

3)      pobierane emerytury oraz renty, a także inne świadczenia, wymienione w art. 34 ust. 7 ustawy

4)      przychody, które uzyskałeś wskutek pozarolniczej działalności gospodarczej

5)      rozliczane przez Ciebie działy specjalne produkcji rolnej

6)      działalność, jaką wykonywałeś osobiście, zgodnie z wytycznymi art. 13 ustawy o PIT (dotyczy to także przepisów odnośnie umów o dzieło oraz umowy zlecenia)

7)      pieniądze, jakie uzyskałeś dzięki najmowi lub dzierżawie

8)      wszelkie przychody z tytułu praw autorskich oraz prawa, jakie wymieniono w artykule 18 ustawy o PIT

9)      źródła przychodu innego rodzaju

Pamiętaj, aby przy okazji wpisywania wymienionych wyżej przychodów uwzględnić także koszty ich uzyskania (patrzysz zawsze na przychody wykazana w druku PIT, jakie dostarczyli Ci płatnicy),  dochody oraz straty, a także kwoty zaliczek, które pobierał płatnik, lub które wypłacone Ci został z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy wyliczasz dochód pamiętaj także o tym, aby przyjrzeć się różnicy przychodów i względem tego kosztów ich utrzymania. Jeśli koszty uzyskania przychodu przekroczą sumę przychodów uzyskanych, wynikiem obliczenia będzie strata.

W przypadku, gdy rozliczasz się razem ze współmałżonkiem, pamiętaj o wypełnieniu rubryki D1, spoglądając wcześniej na dokumenty potwierdzające uzyskane przez małżonka dochody i poniesione straty.

Dochód małoletnich dzieci możesz doliczyć pod pozycją D3, dotyczy to pieniędzy otrzymywanych z tytułu renty rodzinnej, wynajmu i najmu, przysługujących Ci praw majątkowych oraz podobnych. W takim przypadku pamiętaj o dołączeniu do swojego zeznania druku PIT/M. Znajdź na nim także sumę dochodów, a następnie przepisz ją w odpowiednie miejsce na druku, D3.

Dochody małoletnich dzieci to punkt, który musisz wypełnić wyjątkowo uważnie! Pamiętaj, że za dochody tego typu nie są uznawane ani stypendia, ani wynagrodzenia za pracę czy używanych przedmiotów.

Część E: Kalkulator do ręki!

W tej części znowu czeka Cię nieco liczenia, związanego z dochodem zwolnionym, a także stratami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Możemy odliczyć kwoty składek ZUS oraz poniesione straty z poprzednich lat, w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego, czy prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze tzw. specjalnych stref ekonomicznych.

Część F: Ulgi i odliczenia

Nadszedł moment, aby zająć się odliczeniami od dochodu oraz zwolnieniami. Jeśli korzystaliśmy z odliczeń takich jak ulgi na Internet, ulgi na dzieci czy te związane z mieszkaniem i domem, ulgi rehabilitacyjne, odliczenia z tytułu przekazanych darowizn oraz wszelkich podobnych upustów, część F jest do naszej dyspozycji. Odpowiednim załącznikiem będą wówczas druki PIT/O oraz PIT/D, na których podstawie wypełnimy poszczególne pola. Zwróć także uwagę na pole z numerem 153 – jeśli w ciągu roku podatkowego proawadziłeś działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a otrzymałeś zwolnienie z podatku, wykaż tę kwotę właśnie w tym miejscu.

Część G: Zwiększanie podstawy

W kolejnej już części G zajmiemy się kwotami, które zwiększyły podstawę Twojego opodatkowania, bądź też zmniejszyły stratę, w przypadku, gdy prawo do wcześniejszych pomniejszeń z jakiegoś powodu już Ci nie przysługuje. W tym miejscu wykazujesz kwoty ulg inwestycyjnych, które odliczyłeś wcześniej, oraz wydatki, które podatnik poniósł i odliczył wcześniej na zakup nowych technologii czy odliczonego w poprzedzających latach zwolnionego dochodu (pochodzącego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej).

W kolejnych pozycjach wykazujesz kwoty, jakie wpływają na zwiększenie podstawy opodatkowania (pola 157 i 158), następnie kwoty, które wpływają na zwiększenie podstawy opodatkowania (pola od 159 do 162) lub kwoty, które wpływają na uszczuplenie straty poniesionej w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej w działach specjalnych. Do wyliczenia możesz posłużyć się broszurą dodaną do druku PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, w której sposób obliczenia został wyłożony w przystępny sposób, po prostu kawę na ławę. Nie powinieneś mieć tutaj większych problemów, po prostu postępuj tak, jak w instrukcji.

Część H: Obliczamy nasz podatek

Przystępujemy wreszcie do części najważniejszej, bowiem będziemy obliczali kwotę podatku. Wzór jest dosyć prosty, i jeżeli będziesz robił to w sposób poniżej opisany, krok po kroku, nie powinieneś się pomylić.

W pozycji 167 zawrzemy dochód przeznaczony do opodatkowania. Zanim to się jednak stanie musimy dokonać kilku obliczeń. Na początek od sumy kwot z pozycji 143 i 144 odejmij kwoty z pół oznaczonych numerami 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153 i 154. Do uzyskanego wyniku dodaj sumę kwot, jak wyszła ci z pozycji 157 i 158. Masz już wynik? Tak, to właśnie on stanowi dochód, jak będziemy obliczać.

Teraz kolejne pola. Jeśli osiągnąłeś w minionym roku podatkowym dochód ze źródeł zagranicznych, co do których stosowana była metoda wyłączenia z progresją, wypełniasz pozycje 168 i 169. O sposobie wypełnienia tej części możesz się także dowiedzieć z broszury MF. Odpowiednie informacje i wskazówki zawarte są także na stronie Ministerstwa Finansów. Jeśli w ciągu roku podatkowego osiągałeś dochody poza granicami Polski, zapoznaj się z tymi wytycznymi, gdyż precyzyjne wyliczenie dochodu zagranicznego nie jest wcale rzeczą aż tak prostą.

W pozycji numer 170 widzisz podstawę do obliczenia Twojego podatku. Teraz wszystko już zależy tylko od tego, w jaki sposób rozliczasz się z fiskusem, indywidualnie czy pospołu ze swoją drugą połową, żoną lub mężem (lub jako opiekun dziecka). W przypadku rozliczania się samodzielnego należy przepisać kwotę z pola 167, w innym przypadku, jako osoba wychowująca samotnie dziecko lub razem z małżonkiem, kwotę z pola 167 musisz podzielić na pół, następnie zaokrąglić do pełnych złotych, a następnie wpisać w pole 170.

Teraz etap kolejny, doliczenia do podatku. W pole 172 wpisujemy odliczenia od podatku poniesione na różnego rodzaju wydatki oraz potrzeby remontowe i mieszkaniowe, a w następnej kolejności wycofał wniesiony do spółdzielni wkład mieszkaniowy i budowlany, zmienił przeznaczenie danego lokalu bądź budowli mieszkalnej na użytkową, przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz innych osób, wyjątkiem jest jednak własne potomstwo lub przysposobione. W innych przypadkach podatnik mógł także otrzymać w 2014 roku zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek, poniesionych na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego.

Odliczenia i zobowiązania podatkowe, czyli części I i J

Przed przystąpieniem do wypełniania rubryk należy wpierw wypełnić załączniki takie jak druczek PIT/O oraz PIT/D. Rubryki I oraz J przeznaczone są do dokonania odliczeń od podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że dotyczy to także składek ubezpieczenia opłacanego w trakcie pracy za granicą, jeśli tam faktycznie one zostały poniesione.

Część J w druku PIT-36 służy obliczeniom zobowiązań podatkowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami, jakie podajemy poniżej. Najpierw od kwoty podatku, jaką wyliczyłeś i zapisałeś w polu 175 odejmij sumę kwot z pozycji 176, 177, 180, 181 oraz 183. Kwota, którą uzyskałeś to podatek, jaki wyjdzie po odliczeniach, który należy przepisać do pola z numerkiem 185. Następne pozycje w części J to pola z numerem 186 i 187, w których zajmiemy się zryczałtowanym podatkiem od dochodu z likwidowanej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje i wskazówki w jaki sposób należy przeprowadzić proces remanentu i jak wyliczyć zryczałtowany podatek na wypadek ewentualnej likwidacji firmy odnajdziesz na stronie MF.

W pozycji z numerem 188 należy wpisać wyliczony już podatek należny. Dokonasz tego w prosty sposób; wystarczy, że dodasz do siebie kwoty z pól 185, 186 oraz 187. Następne pozycje arkusza odnoszą się do odliczeń należnych zaliczek za rok 2014. Szczegółowe informacje o sposobie liczenia zwarte są na wniosku.

Dopłaty w części K

Wypełniając ostatnią już niemal cześć druku PIT-36 możemy się wreszcie przekonać, czy do całej „zabawy” dopłacimy, czy też w wyniku przepłacenia otrzymamy upragniony zwrot. Do Twoich zadań w tej części formularza należy: wpisanie sumy wpłaconych zaliczek, do czego służy pole z numerem 192, wpisanie podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (według stawki 19%, patrzymy do pięciu lat wstecz, tak jak w przypadku PIT-39) w pozycji 193. Wpiszemy tutaj także wartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29, 30 oraz 30a, od przychodów jakie pozyskaliśmy bez pośrednictwa płatnika (przy pewnych wyjątkach).

W części K zaprezentujemy przed fiskusem także kwoty podatku, jaki zapłaciliśmy przebywając poza granicami kraju, w myśl art. 30A ust. 9 i 10 ustawy o PIT, a także różnicę między podatkiem zryczałtowanym a tym, który zapłaciliśmy już za granicę i wreszcie różnicę między podatkiem, który już zapłaciliśmy poza terytorium RP a podatkiem już zryczałtowanym. Dzięki takim wyliczeniom możemy dowiedzieć się, czy dopłacimy do podatku, czy w efekcie otrzymamy zwrot w postaci nadpłaty. Odpowiadają za to kolejno pola  numerem 27 oraz 208.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy czeka Cię dopłata do podatku dodaj do siebie sumy kwot, które wykazałeś w polach numer 188, 193, 194, 195, 196, 203 i wreszcie 206. W przypadku wyniku „na plusie” możemy przygotować się na ewentualną dopłatę, zaś w przypadku kwoty ujemnej lub na zerze – należy na pozycji 207 wpisujemy cyferkę ‚zero’. W pozycji 208 dokonujesz niejako ‚sprawdzenia’ czyli wpisujemy kwotę nadpłaty. Aby tego dokonać musisz kwoty z pól 192, 206 i 207 dodać, a następnie od uzyskanej kwoty odejmujemy sumę pól 188, 193, 194, 195, 196, 203 oraz 204. Analogicznie, dla kwoty na minusie wpisujesz zero, jeśli kwota jest natomiast dodatnia możemy liczyć na zwrot nadpłaty ze strony urzędników. Jest jednak pewne małe ‚ale’ – zwrot nastąpi tylko w przypadku, gdy nie mamy żadnych zaległości w spłacie zaliczek, a także nie wiszą nad nami nie opłacone kary oraz mandaty (w trakcie egzekucji). Jeśli jednak masz ‚coś na sumieniu’ Twoja nadpłata zostaje w „poczekalni”, czyli trafia w poczet zobowiązań.

Ryczałtowcy spoza granic – część L

Jesteśmy już bardzo blisko końca. Na tym etapie zajmiesz się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ale tylko wtedy, gdy Twoje miejsce zamieszkania jest poza granicami kraju i uzyskujesz przychody bez pośrednictwa płatników.

Część L tak naprawdę dotyczy tylko tych podatników, którzy na mocy art. 29 ustawy o PIT zobowiązane były do wypłacania zryczałtowanej kwoty podatku bez wezwania na rachunek urzędów skarbowych. Czas mają oni do 20 dnia miesiąca następnego, ale płacąc za miesiąc poprzedni. Wypełniając samodzielnie zwróć tylko uwagę na część L, jeśli rozliczasz się razem z małżonką – musisz patrzeć także na fragment L1. Wpisz tutaj wszystkie zaliczki, jakie poniosłeś w przeciągu 12 miesięcy.

Czas się podpisać – część M, N

Kolejna część popularnego druku dotyczy odsetek naliczanych zgodnie z artykułem 22e ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy o PIT. Pola tutaj zawarte wypełniasz tylko wtedy, gdy jesteś podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą i zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup lub wytworzenie na własny rachunek składników majątku, a potem zaliczyłeś te wydatki jako środki trwałe. Jeśli przyjrzysz się tabeli zobaczysz, że jest ona podzielona na 12 pól miesięcy, w każdej musisz zatem uzupełnić rubrykę odpowiednią kwotą zaliczki.

Jeśli część M Ciebie nie dotyczy przejdź od razu do rubryki oznaczonej kolejną literką alfabetu, N. Tutaj wykazujesz wszelkie zaliczki na podatek za poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowego. Wyjątkiem są zaliczki od dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uiszczanych w formie uproszczonej według artykułu 44 ust. 6B ustawy. To już naprawdę ostatnie wyliczenie!

Teraz jeszcze wyraz Twojej dobrej woli. Jeśli chcesz, możesz przekazać 1% swojego podatku dochodowego na cele Organizacji Pożytku Publicznego. Z naszej strony podpowiadamy, że warto to zrobić, szczególnie wtedy, gdy organizacja, klub lub stowarzyszenie jest nam znajome.

Ostatecznie wpisz liczbę załączników składanych z drukiem PIT-36 i złóż podpis.

Tak , to już wszystko. Czas przesłać gotowy PIT-36 za rok 2014 do Urzędu Skarbowego.