Jaka kwota składek ZUS do odliczenia w 2020 roku?

Rok 2020 jest rokiem zmian. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą wyższe kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. […]

Rok 2020 jest rokiem zmian. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą wyższe kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący własne firmy na początku lutego po raz pierwszy muszą zapłacić wyższe składki ZUS za styczeń 2020 roku. Oznacza to, że wzrosną kwoty odliczeń z tytułu zapłaconych składek.

 

Rok 2020 jest rokiem zmian. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą wyższe kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący własne firmy na początku lutego po raz pierwszy muszą zapłacić wyższe składki ZUS za styczeń 2020 roku. Oznacza to, że wzrosną kwoty odliczeń z tytułu zapłaconych składek.

Porównanie składek ZUS w 2019 i 2020 roku

W poniższych tabelach zestawiono kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2020
SpołeczneZdrowotneFundusz Pracy
Za okres 01-12.2020Ubezpieczenia SpołeczneUbezpieczenie zdrowotneFundusz Pracy
EmerytalneRentoweChoroboweWypadkowe
3136,20 zł4026,01 zł3136,20 zł612,19 zł250,90 zł76,84 zł52,37 zł362,34 zł76,84 zł

 

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2019
SpołeczneZdrowotneFundusz Pracy
Za okres 01-12.2019Ubezpieczenia SpołeczneUbezpieczenie zdrowotneFundusz Pracy
EmerytalneRentoweChoroboweWypadkowe
2859,00 zł3803,56 zł2859,00 zł558,08 zł228,72 zł70,05 zł47,75 zł342,32 zł70,05 zł

W 2020 roku suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale ze składką na Fundusz Pracy wynosi – 1354,64 złotych. Natomiast po uwzględnieniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego suma składek wynosi 1431,48 złotych. W 2019 roku suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z uwzględnieniem składek na Fundusz Pracy wynosiła 1246,92 złotych. Po uwzględnieniu ubezpieczenia chorobowego kwota ta natomiast wynosiła 1316,97 złotych. Jak więc łatwo zauważyć w stosunku do roku ubiegłego miesięcznie przedsiębiorcy na poczet składek ZUS będą musieli zapłacić o ponad 100 złotych więcej.[1]

Jak prawidłowo obliczyć składki ZUS?

Mimo iż rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorcy płacąc składki w styczniu, płacili jeszcze mniejsze kwoty składek ZUS. Spowodowane jest to tym, że płacili oni składki za grudzień 2019 roku, gdzie jeszcze obowiązywały mniejsze stawki. Przedsiębiorcy, którzy będą opłacać składki w lutym zapłacą już większą kwotę, ponieważ będą obliczać składkę za styczeń 2020 roku.

Jak obliczyć składkę zdrowotną w 2020 roku?

Zgodnie z artykułem 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składkę oblicza się za cały rok. Oznacza to że należy najpierw zsumować kwoty, które wpłacane będą na ubezpieczenie zdrowotne w danym roku. Składka ta nie może być większa niż 7,75% podstawy wymiaru, również w całym roku. Następnie sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9 i pomnożyć przez 7,75.

[1] https://www.pit.pl/skladki-zus/, dostęp: 07.02.2020r.