Jakich usług nie odliczysz w ramach ulgi na internet przy rozliczaniu 2019 roku

Rozliczenie PIT-u za 2019 rok będzie zdecydowanie inne niż do tej pory. Wszystko za sprawą wielu znacznych zmian w ubiegłym […]

Rozliczenie PIT-u za 2019 rok będzie zdecydowanie inne niż do tej pory. Wszystko za sprawą wielu znacznych zmian w ubiegłym roku. Jedna z nich jest zmniejszenie progu podatkowego z 18 na 17%. Jednak z racji wprowadzenia zmiany pod koniec roku, zastosowano uśrednioną stawkę wynoszącą 17,75%. Jednak zaliczki na podatek dochodowy za rok 2020 będą już rozliczane zgodnie ze stawką 17%. Kolejną ważną zmianą był zerowy PIT dla młodych, który pozwolił wielu młodym ludziom zaoszczędzić znacznie więcej z racji większych wynagrodzeń. Jak wygląda kwestia odliczeń, skoro doszło do tak znaczących zmian?

Odliczenie od internetu

W 2020 roku logika odliczeń z tytułu korzystania z internetu pozostaje wciąż taka sama. Wydatki poniesione za użytkowanie internetu można odliczyć w przeciągu dwóch lat bezpośrednio następujących po sobie. Nie można doprowadzać do rozliczenia w jednym roku, po czym dokonywania kolejnego rozliczenia z rokiem przerwy. Wówczas niewykorzystana możliwość rozliczenia przepada i nie można wykorzystać jej już nigdy więcej – chyba, że ustawodawca wprowadziłby nowelizację ustawy zmieniającą ten stan rzeczy.

Pamiętaj o dokumentacji!

Dokumentowanie zaistniałych zdarzeń gospodarczych jest bardzo ważne. Są to dowody, na podstawie których można stwierdzić, czy podatnik nie wyłudza podatku. Dlatego należy archiwizować dokumenty, które niekoniecznie muszą być paragonami lub fakturami. Wystarczający może okazać się również wyciąg z konta bankowego, gdzie będzie ujęta transakcja. Warto mieć na uwadze formę dowodów. Nie musi być to tradycyjna faktura na papierze. Dla Urzędu Skarbowego wystarczającym dowodem na dokonanie operacji jest potwierdzenie elektroniczne.[1]

Jakich wydatków nie można odliczyć w ramach ulgi internetowej?

W świetle ustawy nie ma możliwości odliczania wydatków dotyczących wszystkich poniesionych kosztów. Co należy przez to rozumieć? Przykładowo nie można uwzględniać w sumie wydatków pozycji takich jak wydatki poniesione na instalację sieci internetowej w domu oraz obsługę techniczną. Wiele osób popełnia popularny błąd i w sumie odliczeń z tytułu korzystania z internetu uwzględnia także część abonamentu, która odpowiada za telewizję oraz inne dodatkowe usługi.

Internet i telewizja w pakiecie

Bardzo często wątpliwość pojawia się w przypadku tak zwanych pakietów usług. W takich przypadkach, kiedy umowa obejmuje jednocześnie kilka usług razem. Z ulgi na internet można skorzystać nadal, jednak jest to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy na umowie usługodawca wyszczególnia poszczególne usługi oraz ich cenę.

Odliczenia od podatku pozwalają na zaoszczędzenie znacznej kwoty. Stosując odliczenia podatnicy działają jak najbardziej na swoją korzyść, ponieważ w ten sposób obniżają swoje zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. Jednak w przypadku jakichkolwiek odliczeń warto mieć na uwadze wszelkie zasady na jakich one działają, aby nie było później niepotrzebnego rozczarowania – co na pewno ma miejsce nieraz w przypadku ulgi na internet, kiedy osoby nie wiedzą, że odliczenia należy dokonać w dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach.

[1] https://www.pit.pl/aktualnosci/jakie-wydatki-mozna-odliczyc-w-ramach-ulgi-internetowej-2019-2020-975570, dostęp: 31.02.2020r.