Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT-u?

Każdy podatnik zobligowany jest do składania zeznań podatkowych. Deklarację PIT należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia. Jednak […]

Każdy podatnik zobligowany jest do składania zeznań podatkowych. Deklarację PIT należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia. Jednak sytuacje w życiu są różne i może zdarzyć się, ze ktoś nie złoży deklaracji w terminie. Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku mogą być mniej bądź bardziej uciążliwe. Warto więc wiedzieć, jakie kary mogą na nas czekać, jeśli nie dopełnimy obowiązku złożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie i jak tych konsekwencji uniknąć.

Jakie są kary za brak rozliczenia PIT-u?

W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej podatnik może zostać ukarany za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe. Kwalifikacja czynu zależna jest od wysokości niezapłaconego podatku oraz czasu spóźnienia. Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie i ciężko jest przewidzieć jaka grzywna zostanie naliczona w danym przypadku.

O wykroczeniu mówimy w sytuacji, gdy kwota podarku nie przekroczy pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Kary za wykroczenie skarbowe mogą wynieść od 1/10 do dwudziestokrotni minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W przypadku wykroczenia podatnik może liczyć się z tym, że sprawa nie trafi do sądu i zostanie on zobligowany do zapłacenia mandatu.

Czy podatnika może spotkać coś gorszego?

Każdy przypadek niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie traktowany jest w sposób indywidualny. Wymierzając karę bierze się pod uwagę sytuację majątkową podatnika oraz intencje podatnika. Inaczej traktuje się więc osoby, które zeznanie złożyli dzień po terminie, inaczej tych, którzy mimo wezwań wciąż uchylają się od obowiązku złożenia PIT.

Na większe konsekwencje narażają się podatnicy, którzy muszą uregulować podatek w wysokości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Ich sprawy traktowane są jako przestępstwo skarbowe, a kary wymierzane są w wysokości stawek dziennych. Kwota ta może wynosić od 1/30 do aż 20-krotności wysokości pensji minimalnej. Co więcej, na podatnika może zostać nałożona kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Nie jest to jednak koniec obowiązujących sankcji. Podatnik zobligowany jest również do zapłacenia odsetek od nieuregulowanych zaległości podatkowych, które obecnie wynoszą 8 procent. Co więcej, w takiej sytuacji podatnik traci wszystkie ulgi oraz przywileje podatkowe.

Jak uniknąć kary?

Sytuacje są różne, dlatego prawo umożliwia uniknięcie kary za nie złożenie deklaracji PIT w wyznaczonym terminie. W takim przypadku należy wytłumaczyć się urzędowi skarbowemu i wyrazić czynny żal. Jako czynny żal rozumie się przyznanie do winy. Podatnik musi więc wytłumaczyć, co było przyczyną niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie. Co więcej, musi on również jak najszybciej złożyć deklarację i uregulować należy podatek razem z odsetkami za zwłokę.[1]

[1] https://naratunek.org/poradnik/kara-grozi-brak-rozliczenia-pit/, dostęp: 19.10.2019r.