Jakie są terminy zwrotu podatku?

Zwrot nadpłaconego podatku stanowi często nieco niespodziewany zastrzyk dodatkowej gotówki. Niektórzy planują wręcz na co go wydadzą, zanim go otrzymają. […]

Zwrot nadpłaconego podatku stanowi często nieco niespodziewany zastrzyk dodatkowej gotówki. Niektórzy planują wręcz na co go wydadzą, zanim go otrzymają. Niekiedy czas oczekiwania na zwrot podatku może wydawać nam się długi, jednak należy mieć świadomość, że w przepisach jest ściśle określony czas oczekiwania na zwrot podatku.

Co rozumiemy jako zwrot podatku?

Zwrot podatku wiąże się z jego nadpłatą, czyli sytuacją, gdy zapłacony podatek przekracza kwotę istniejącego zobowiązania. Z tą sytuacją możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy korzystamy z ulg podatkowych, czy początkowo zostaliśmy zakwalifikowani do wyższego progu podatkowego, jednak uzyskany dochód był mniejszy. Nadpłata może mieć również miejsce w przypadku opłacenia zaległości podatkowej.

Jakie są terminy zwrotu podatku?

Zwrot nadpłaconego podatku zależy przede wszystkim od formy złożenia zeznania podatkowego oraz od terminu jego złożenia. Zwykle jest tak, że im szybciej się rozliczymy, tym szybciej możemy liczyć na zwrot podatku. Co więcej w przepisach są ściśle określone terminy, w których Urząd Skarbowy musi zwrócić nadpłacony podatek. W przypadku deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 terminy te wyglądają następująco:

  • deklaracje złożone od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku w formie elektronicznej zostaną rozliczone w terminie 45 dni od dnia po złożeniu zeznania podatkowego,
  • deklaracje złożone od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku w formie papierowej osobiście bądź przesłane pocztą, zostaną rozliczone w terminie 3 miesięcy od dnia po złożeniu zeznania podatkowego.
  • w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej, termin zwrotu z niej wynikający wynosi 2 miesiące.[1]

Powinienem otrzymać zwrot podatku, jednak tak się nie stało – co może być przyczyną?

Czasem może być tak, że mimo iż w zeznaniu podatkowym wyszła nam nadpłata podatku, nie otrzymamy jego zwrotu. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy podatnik ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego. Nie muszą być to jednak jedynie zaległości z powodu podatku dochodowego, mogą być to również zaległości np. z niezapłaconych mandatów. W takiej sytuacji nadpłata zaliczana jest na poczet zaległości, by móc pokryć ten dług.

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot na konto bankowe?

Zwrot podatku przekazem pocztowym łączy się pomniejszeniem nadpłaty o opłatę manipulacyjną, która wynosi 1% zwrotu oraz o koszty usługi pocztowej. Jeśli chcemy tego uniknąć, możemy zdecydować się na zwrot podatku na konto bankowe. Wystarczy jedynie podać numer konta w deklaracji podatkowej. W sytuacji, gdy w zeznaniu nie ma rubryki, w której można wpisać numer konta, należy złożyć osobny formularz – ZAP-3. Numer konta wystarczy podać raz, Urząd Skarbowy będzie później domyślnie zakładał, że wciąż używamy tego samego rachunku bankowego. Jeśli jednak będziemy chcieli otrzymać zwrot na inne konto, należy ten fakt zgłosić do Urzędu Skarbowego.

[1] https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r/, dostęp: 01.02.2020r.