Jakie zwolnienia w PIT pojawią się w 2016 roku?

W 2016 roku czeka nas nieco zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany wprowadzone zostały inną ustawą, a mianowicie z dnia 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, choć to nie jedyna przyczyna zmian.

Dla osób zainteresowanych najważniejszą kwestią będzie rozszerzenia zakresu uzyskiwanych przez podatników przychodów zwolnionych od podatku – podstawą będzie tutaj art. 21 ustawy PIT gdzie o wszystkim zadecydowała dodanie nowego ustępu, gdzie czytamy między innymi, że:

  • wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • wolne z PIT są kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

To jednak nie koniec listy przypadków odroczenia z podatku dochodowego PIT. W artykule 52f czytamy, że zwolnieniu podlegają także zasiłek macierzyński (przyznawany na mocy art. 20), kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podniesnienia zasiłku macierzyńskiego (przyznawanego według art. 21). Zanim zatem przystąpimy do wypełniania druku PIT 2016, warto zapoznać się ze zwolnieniami.