Kara za niewłaściwe wykorzystywanie auta służbowego

Wraz ze zmianami w odliczaniu VAT od aut firmowych wprowadzone zostają zasady odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu błędów przy zgłoszeniach […]

Wraz ze zmianami w odliczaniu VAT od aut firmowych wprowadzone zostają zasady odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu błędów przy zgłoszeniach i przy wykorzystywaniu pojazdu niezgodnie z przekazanym zgłoszeniem VAT-26.

Ryzyko sankcji powstanie w przypadku braku informacji o wykorzystywaniu pojazdów wyłącznie dla celów firmowych lub w razie złożenia jej po terminie. Sankcje mogą powstać również w przypadku podania danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, a wraz z tym dokonania odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT. Sankcja w postaci grzywny może wynieść 720 stawek dziennych.

Obecnie stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej wartości pomnożonej przez 400. Stawka w zależności od przypadku będzie się zatem wahać od 56 zł do 672 000 zł. Sąd nie ma prawa wyznaczyć kary niższej niż 10 stawek dziennych, czyli 560 zł.

Wyjątkiem od tej zasady będzie tzw. przypadek mniejszej wagi, w którym sprawca odpowiadać będzie za wykroczenie skarbowe, a nie za przestępstwo. Wówczas kara wahać się będzie od jednej dziesiątej, czyli 168 zł do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przy spełnieniu pewnych warunków możliwe jest jednak uchylenie się od odpowiedzialności karnej. Grzywna nie zostanie bowiem nałożona w przypadku opóźnienia w złożeniu druku, gdy VAT-26 trafi do organu w następujących terminach:

  • przed dniem rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
  • przed dniem doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku, gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
  • przed dniem wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

W przypadku przekazania informacji po terminie, podatnik powinien pamiętać o dostosowaniu prowadzonych odliczeń VAT do treści złożonego oświadczenia. Gdy VAT-26 nie trafi do urzędu w terminie, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia złożenia druku.