Kiedy dostanę z powrotem pieniądze, czyli kilka słów o zwrotach

Wszystkie te osoby, które mają już za sobą coroczną przygodę z wypełnianiem druku PIT, oraz te, które w nerwowym pośpiechu go wypełniają, liczą, że wkrótce otrzymają nadpłatę. Magiczną kwotę, która zasili ich konto.

Wszystkie te osoby, które mają już za sobą coroczną przygodę z wypełnianiem druku PIT, oraz te, które w nerwowym pośpiechu go wypełniają, liczą, że wkrótce otrzymają nadpłatę. Magiczną kwotę, która zasili ich konto. Kiedy dostaniemy zwrot podatku za rok 2014? Czy będzie na naszym koncie szybciej?

O tym, w jakim tempie zostanie zrealizowany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych, zadecyduje nasz Urząd Skarbowy. Dokładne przepisy odnośnie nadpłaty regulowane są przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku, dokładnie Ordynacją podatkową (Dz. U. Z 1997 nr 137 poz. 926). Zgodnie z artykułem 77 § 1, pkt. 5 nadpłata winna nastąpić w czasie do trzech miesięcy od dnia, w którym złożono deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym. Dla korekty zeznania będzie to czas nieco krótszy, bo tylko dwa miesiące, ale wtedy, gdy korekta została złożona po miesiącu od ostatecznego terminu (np. 30 kwietnia). W takim przypadku składając deklarację na ostatni moment, przygotujmy się na to, że pieniądze na koncie zobaczymy dopiero pod koniec lipca 2015.

Dowiedz się w internecie

Jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki w postaci zwrotu, czekasz na niego jak na zbawienie, sprawdzasz codziennie konto. I nic! Spokojnie. O tym, kiedy otrzymasz swoje upragnione środki, możesz dowiedzieć się z Internetu. Część urzędów skarbowych uruchomiła już aplikację ZWROTY, dzięki której możesz sprawdzić aktualny stan realizacji zwrotu podatku z zeznania podatkowego za rok 2014. Nie każdy Urząd Skarbowy proponuje swoim podatnikom takie udogodnienie. Taką możliwość dano tym, którzy zamieszkują województwo śląskie, mazowieckie lub pomorskie.

Działa to na zasadach nieco podobnych do tych, które znamy z internetowych kont bankowych. We właściwej zakładce na podstronie ‚Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych’ musimy wybrać z listy urząd skarbowy, w którym rozliczaliśmy nasze zeznanie. Aby program na stronie naprowadził nas na informacje o naszym zwrocie należy wypełnić kolejno w rubrykach odpowiednie dane, takie jak numer PESEL oraz NIP, wielkość kwoty przychodu, jaki uzyskaliśmy w zeszłym roku podatkowym (możemy je obniżyć lub zaokrąglić dla każdych końcówek powyżej lub poniżej 50 groszy), trzeba będzie także przepisać kody zabezpieczające z wyświetlanych na stronie obrazków (captcha).

Szybszy zwrot nie dla każdego…

Na szczególne traktowanie mogą w tym roku liczyć rodziny wielodzietne, rozliczające przysługującą im ulgę. Te z nich, w których jest trójka lub więcej dzieciaków mogą być pewne, że dodatkowe pieniądze na koncie pojawią się nie w ciągu przewidzianych w ustawie trzech miesięcy, ale w ciągu 30 dni. Czas ten liczony jest od momentu

złożenia druku w Urzędzie Skarbowym. Wszystko to dzięki nowej ustawie z dnia 5 grudnia znanej pod nazwą Karty Dużej Rodziny (figuruje w Dz. U. 2014 poz. 1863), która weszła w życie w styczniu 2015 roku.

Wszystko to byłoby bardzo piękne, gdyby nie pewien szkopuł. Otóż okazuje się, że z wcześniejszego zwrotu nadpłaty skorzystają tylko te osoby, które swój PIT przesłały i rozliczyły drogą elektroniczną. Jeśli zatem rozliczałeś ulgę rodziną przy pomocy długopisu i kalkulatora – zapomnij o nadpłacie w szybszym terminie.