Kiedy składamy rozliczenia PIT – podstawa prawna

Choć większość z nas doskonale wie, że termin składania rocznych zeznań podatkowych u fiskusa mija ostatniego dnia kwietnia roku następującego […]

Choć większość z nas doskonale wie, że termin składania rocznych zeznań podatkowych u fiskusa mija ostatniego dnia kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, to nie zawsze mamy świadomość z czego wynika ten termin. Warto zatem znaleźć uzasadnienie w aktach prawnych, by wiedzieć całościowo, jak postępować z rozliczeniami z fiskusem.

Podstawa prawna pitów

Generalnie wszystkie przepisy zorientowane na rozliczenia PIT wywodzą się z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to ustawa, która zbiera i porządkuje wszystkie przepisy, które można odnosić do rozliczeń PIT przez internet czy za pomocą druków PIT. To tam znajduje się większość założeń, także tych, które odnoszą się do terminów rozliczania płatności podatku dochodowego oraz zeznań za cały rok.

W ustawie czytamy, że „podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym”.[1]

Co tak naprawdę składamy w tym terminie?

Zagłębiając się dalej możemy znaleźć dodatkowe wyjaśnienie tego, co dokładnie ustawodawca chciał przekazać. Otóż precyzuje on, że „w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, instrumentów finansowych;

2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;

3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”[2].

Gdzie składać zeznanie pitów?

Coraz więcej osób wybiera programy PIT przez internet lub e-deklaracje ze strony Ministerstwa Finansów (tzw. Twój e-PIT), by rozliczać się z fiskusem na czas. Wówczas rozliczenie trafia automatycznie w odpowiednie miejsce. Ale jak prawnie określa się adresata rozliczenia?

O tym mówi artykuł 45, ustęp 1b: „Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1–1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium”.[3]

Widać więc wyraźnie, że przepisy mają dokładne odzwierciedlenie w prawie i aktach prawnych, a więc warto je poznać, by mieć świadomość lub móc dochodzić swoich praw.

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 27.06.2019r.

[2] Idem.

[3] Idem.