Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej a rozliczenia PIT

Tzw. KUP, czyli koszty uzyskania przychodów to znany termin przede wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Co ważne, jest to termin […]

Tzw. KUP, czyli koszty uzyskania przychodów to znany termin przede wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Co ważne, jest to termin całkowicie pozytywnie kojarzony, gdyż wiąże się z ulgami podatkowymi w związku z wydatkami ponoszonymi przy prowadzeniu własnej działalności. Co ważne jednak, nie wszystko może kosztami zostać. Warto zatem dowiedzieć się, co nie może, zanim dojdzie do rozliczenia z fiskusem.

Czym dokładnie są koszty uzyskania przychodów w kontekście rozliczeń PIT?

Definicję KUP przy rozliczeniach PIT doskonale charakteryzuje portal Poradnikprzedsiebiorcy.pl:

„Z definicji kosztu uzyskania przychodów wynika, że powinien to być koszt, którego celem jest uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Oznacza to, że koszty, które zostały poniesione w innym celu, nie mogą stanowić kosztów podatkowych”.[1]

Co to oznacza? Przede wszystkim o sytuacje oczywiste, czyli takie, w których zakwestionowanie kosztów będzie proste i naturalne – wynikające z prawa. Z drugiej strony może nastąpić także problem, gdy koszty są tzw. kosztami o charakterze pozornym.

Zamknięty katalog kosztów przy rozliczaniu pitów

Czy są jeszcze inne warunki, które wykluczają uznanie danego kosztu za koszt uzyskania przychodu w prowadzeniu działalności gospodarczej? Tak, z pewnością. Mówi o tym artykuł 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych”[2]

To oczywiście tylko początek ustępu pierwszego, który dokładnie charakteryzuje co może być kosztem uzyskania przychodów, a co nim być nie powinno. Będzie to miało znaczenie przy wypełnianiu e-deklaracji czy druków PIT.

Środki trwałe i ich wytwarzanie

Generalna zasada dokładnie charakteryzuje warunki KUP. Chodzi o to, że nic, co niematerialne nie może być zaliczone w poczet kosztów stałych. Tymczasem środki materialne już nimi mogą być. Chodzi tu głównie o inwestycje. Do kosztów wytworzenia środków trwałych nie powinno się jednak zaliczać między innymi wartości własnej pracy, kosztów sprzedaży czy kosztów operacyjnych. Warto wiec zwrócić dokładną uwagę na KUP przy korzystaniu z programu PIT online, by nie narazić się na skuteczną kontrolę.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-niestanowiace-kosztow-uzyskania-przychodow, dostęp: 30.05.2019r.

[2] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 30.05.2019r.