Koszty uzyskania przychodu na poziomie autorskim a praca nauczyciela akademickiego

Od czasów zmiany ustawy o kosztach uzyskania przychodu w przypadku zawodów autorskich, kreatywnych wciąż powstaje dyskusja na temat interpretacji prawnej […]

Od czasów zmiany ustawy o kosztach uzyskania przychodu w przypadku zawodów autorskich, kreatywnych wciąż powstaje dyskusja na temat interpretacji prawnej zjawiska. Na mocy ustawy z grona zawodów artystycznych wyłączono np. muzyków orkiestrowych w pewnych aspektach, co nie spotkało się z pozytywnym odbiorem. Warto więc przy okazji podatków zastanowić się, jak wyglądają 50% koszty uzyskania przychodu u nauczycieli akademickich.

Tak, to praca artystyczna, ale… co na to druki PIT?

Generalnie fiskus oraz ustawodawca zgadzają się co do jednego – nauczyciel akademicki wykonuje pracę, która nosi znamiona dzieła, a co za tym idzie podwyższone koszty uzyskania przychodu wchodzą w grę. Na tym etapie zgadza się z nimi także płatnik, który wypełnia rozliczenie przez internet i doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich kosztów na poziomie 50%.

Jednak nie jest tak zawsze. Jak pokazuje stanowisko Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej[1], nie każda działalność na poziomie akademickim nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą. Zatem w opinii ustawodawcy nauczyciele akademiccy mogą pozwolić sobie na odpowiednie e-deklaracje z uwzględnieniem KUP 50%, jednak nie w każdym przypadku.

Warunki zastosowania prawa autorskiego, a pity

W rzeczywistości bardzo łatwo określić – przynajmniej w teorii – jakie warunki musi spełniać charakter pracy wykładowcy akademickiego, by uznać ją za taką, której w pitach będzie można wskazać koszty uzyskania przychodu na poziomie 50%. Dzieje się tak, gdy:

  • praca wykonywana przez pracownika akademickiego jest przedmiotem prawa autorskiego; a zatem gdy spełnia przesłanki utworu określone w odpowiedniej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • pracownik akademicki jest twórcą w rozumieniu tejże ustawy, a w związku z tym uzyskiwanie przychodu przez niego jest efektem korzystania przez twórcę z tych praw lub rozporządzania nimi;
  • przychody, o których mowa, muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w katalogu zawartym w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog rodzajów działalności akademickiej

Jeśli mówimy o charakterze katalogu, na który powołuje się ustawodawca, w momencie gdy formułuje przyzwolenie do stosowania w e-PIT-ach kosztów podwyższonych, to trzeba wspomnieć, że jest on zamknięty. Oznacza to, że katalog rodzajów działalności wykładowcy mieści dochody z tytułu konkretnych działalności. A są to:

  • Praca badawczo-rozwojowa,
  • Praca naukowa,
  • Praca naukowo-dydaktyczna,
  • Praca badawcza, badawczo-dydaktyczna,
  • Dydaktyczna prowadzona na uczelni.

Tylko przy zachowaniu tego katalogu można rozpatrywać, czy dana praca nauczyciela akademickiego podlega pod wyższe koszty uzyskania przychodu, a co za tym idzie, czy realnie mają szansę odbić się na rozliczeniu PIT, które dorocznie należy przygotować.

Źródło:

[1] Zob. Indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dn. 2 stycznia 2019 roku, zn. 0112-KDIL3-3.4011.342.2018.2.DS.