Kryptowaluty a rozliczenia PIT – kwestie handlowe

Kryptowaluty, a zwłaszcza bitcoin, to dziś popularna forma nie tylko inwestowania oraz kupowania różnego rodzaju dóbr w sieci, ale także […]

Kryptowaluty, a zwłaszcza bitcoin, to dziś popularna forma nie tylko inwestowania oraz kupowania różnego rodzaju dóbr w sieci, ale także szansa na biznes. To z kolei sprawia, że handel kryptowalutami musiał pojawić się w przestrzeni polskiego prawa podatkowego. W jaki sposób rozlicza się przychody z tego tytułu i jakie przepisy tym zawiadują?

Zmiany w pitach z 2019

Temat ostatnio stał się modny, gdyż 2019 rok przyniósł rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania handlu tymi walutami i wystawianiu pitów z tego zakresu działań. Od tej pory bowiem handel kryptowalutami, np. bitcoinem właśnie, będzie kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych. Dlatego tak wielkie poruszenie wywołała ta decyzja, nie tylko dla tych, którzy korzystają z programu PIT online, ale także dla tych, którzy po prostu na bitcoinie chcieli zarabiać.

Waluta wirtualna a pity

Jak pisze Karolina Szopa: „zgodnie z art. 5a pkt 33a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odwołującego się do art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez pojęcie waluty wirtualnej rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej;
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące;
  • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • wekslem lub czekiem”.[1]

Warto dodać, że kryptowalutą musi być wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środku płatnicze i akceptowana jako środek wymiany. Wówczas handel z niej podlega e-deklaracji czy obecny jest w drukach PIT. Jak?

Rozliczanie PIT a handel kryptowalutami

Przychody z kapitałów pieniężnych, za które uznane w 2019 roku zostały kryptowaluty, są w normalnych warunkach opodatkowane stawką 19% w pitach. To wskazuje na to, że wszystkie dochody z handlu bitcoinem i innymi kryptowalutami należy rozliczać na formularzu PIT-38. Nie należy więc ich zaliczać do przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej, nawet jeśli są one jedynym źródłem przychodów firmy.

To duża zmiana, ale warto podkreślić, że pojawiła się dopiero w 2019 roku, a więc rozliczając się przez internet nie uwzględnia się dochodów z 2018 roku już w nowej skali. Wszystkie dochody z tego roku są jednak objęte już innymi zasadami podatkowymi.

Co zrobić?

Jako że zmiany dotknęły przedsiębiorców, którzy na formularzu e-PIT wskazywali dochody tylko z handlu kryptowalutami, muszą oni zdecydować dziś czy chcą poszerzyć swoją działalność czy jednak zawiesić ją i zmienić sposób na jej prowadzenie w przyszłości.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-handel-kryptowalutami-a-dzialalnosc-gospodarcza, dostęp: 10.07.2019r.