Mikrorachunek i rozliczanie się PIT

Urząd Skarbowy przez cały czas działa w zakresie automatyzacji wielu procesów rozliczeniowych. Prowadzi to między innymi do większej kontroli wszystkich […]

Urząd Skarbowy przez cały czas działa w zakresie automatyzacji wielu procesów rozliczeniowych. Prowadzi to między innymi do większej kontroli wszystkich podatników oraz płatników. Jednak jest to również znaczne ułatwienie dla Polaków, którzy rozliczają swój dochód z fiskusem. Dawniej należało dostarczać dokumentację na wydrukowanych formularzach. Teraz wszystko jest przesyłane drogą elektroniczną. Sprawia to, że poczucie wygody zdecydowanie wzrosło. Nie trzeba tracić czasu na transport do Urzędu Skarbowego Teraz ministerstwo finansów wprowadza kolejną nowość. Są to mikrorachunki.[1]

Czym są mikrorachunki?

Mikrorachunek jest indywidualnym rachunkiem bankowym, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie zobowiązany uiścić podatek PIT, CIT oraz VAT. Dla każdego podatnika oraz płatnika, który posiada PESEL bądź NIP, prowadzi działalność bądź tego nie robi, zakładany jest indywidualny rachunek podatkowy.

Indywidualne konto bankowe służy jedynie do wpłat. Poza podatkami będą na niego przelewane tzw. niepodatkowe należności budżetowe, czyli np. odsetki za zwłokę. Zmianie nie ulegną natomiast zasady dotyczące zwrotów nadpłat oraz podatków. Jak dotychczas będą one przelewana na ROR.

Dla kogo przeznaczone są mikrorachunki?

Zmiana obejmie właściwie wszystkich rozliczających się z urzędem skarbowym, zarówno osoby fizyczne, których obowiązuje rozliczenie PIT, jak i płatników, czyli przedsiębiorców. Pracodawca wpłaci na swoje indywidualne konto także zaliczki na podatek PIT pobierane z wynagrodzeń pracowników.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard, który jest stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych oraz standard IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego i składa się on z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, o następującym znaczeniu:

  • LK – oznacza liczbę kontrolną,
  • 10100071 – jest to stała dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • 222 – stała dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y =
    • 1 – w przypadku, gdy podatnik użył numeru PESEL,
    • 2 – w przypadku, gdy podatnik użył numeru NIP,
  • po znaku Y podany jest numer PESEL bądź NIP,
  • na kolejnych pozycjach są zera.

Co z dotychczasowym rachunkiem, na który wcześniej wpłacano podatki?

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie już możliwości dokonywania wpłat podatki PIT, CIT oraz VAT na dotychczasowych zasadach. Wszystkie rachunki urzędów skarbowych, na które do tej pory wpłacane były wymienione podatki stracą ważność z końcem 2019 roku. Innych wpłat będzie można dokonywać bez zmian – zgodnie z wykazem rachunków bankowych urzędów skarbowych, który będzie opublikowany w grudniu.

Mikrorachunki z pewnością ułatwią rozliczanie podatków. Są przede wszystkim dużą wygodą dla podatników, którzy będą dokonywać wpłat na jeden stały rachunek. Numer rachunku można również łatwo sprawdzić dzięki generatorowi mikrorachunków, wystarczy jedynie numer PESEL lub NIP. Mikrorachunki pozwalają również przyśpieszyć urzędą skarbowym różne procedury związane z wydawaniem oświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach.

[1] https://www.wadowice24.pl/nowe/pieniadze/12499-wadowicka-skarbowka-ma-wazna-informacje-dla-podatnikow-pit-cit-i-vat-jest-nowy-rachunek.html, dostęp: 11.12.2019r.