Ministerstwo finansów zajmuje stanowisko – bez ułatwień dla przedsiębiorców w PIT

W 2019 roku doszło do znacznych zmian w przypadku podatku dochodowego. Można wyróżnić dwie kluczowe nowelizacje kwestii podatkowej w Polsce. […]

W 2019 roku doszło do znacznych zmian w przypadku podatku dochodowego. Można wyróżnić dwie kluczowe nowelizacje kwestii podatkowej w Polsce. Jedną z nich jest oczywiście zerowy PIT dla młodych. To właśnie za sprawą tej regulacji najmłodsi pracownicy na rynku pracy są w stanie zatrzymać znacznie więcej wynagrodzenia na swoim koncie. Drugą zmianą na zakresie podatków było obniżenie dolnej stawki podatku dochodowego z poziomu 18 do 17%, jednak w trosce o poprawność rozliczeń zastosowana została stawka uśredniona w wysokości 17,75%. Od 2020 roku będzie wynosić ona już równe 17%. Ministerstwo finansów wielokrotnie zajmowało stanowisko odnośnie przedsiębiorców, których PIT-y mają być tak samo rozliczane, jak podatników na etacie.[1]

PIT w przypadku osób pracujących na etacie

Podatnicy, którzy muszą wypełnić PIT-37 od poprzedniego roku nie muszą przejmować się rozliczeniami, ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa sama wypełnia za nich PIT-y. Podatnicy mają jedynie obowiązek sprawdzić jego poprawność. Oczywiście istnieje możliwość edytowania, więc w przypadku niezgodności zawsze można dokonać korekty.

PIT-36 dla osób prowadzących działalność

Oczywiście osoby, które trudnią się własną działalnością gospodarczą mają obowiązek dotrzymywać swoich obowiązków podatkowych. Oczywiście mają ich zdecydowanie więcej niż osoby pracujące na etacie. Pomimo tego ministerstwo finansów nie dotrzymało swojej obietnicy i PIT-36 nadal musi być wypełniany przez przedsiębiorców samodzielnie od zera. W przypadku takiego samego rozwiązania, jakie miało miejsce dla etatowców, zaoszczędziłoby dużo czasu. W takiej sytuacji rola sprowadzałaby się już jedynie do weryfikacji poprawności wypełnionych danych.

Twój e-PIT nie dla przedsiębiorców

Ostatnie dni roku 2019 były decydujące w tej sprawie, ponieważ do sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT. Jego celem jest zwolnienie Urzędu Skarbowego z obowiązku przygotowania zeznania podatkowego dla przedsiębiorców. Wycofanie się strony rządowej z obietnicy jest argumentowane przede wszystkim wprowadzonymi ostatnio zmianami w środowisku legislacyjnym. Ponoć nie zostały one przewidziane podczas realizacji pierwszego etapu usługi. To powoduje, że pojawia się ryzyko opóźnień ze strony Urzędu Skarbowego, a co za tym idzie udostępnianie rozliczeń po czasie określonym w ustawie. Mogłoby prowadzić to również do powstawania wielu błędów w rozliczeniach. Dlatego na chwilę obecną fiskus zawiesza swoją prace w tym zakresie.

Ułatwienia dla przedsiębiorców są bardzo potrzebne, ponieważ z roku na rok przybywa coraz więcej regulacji oraz biurokracji, która sprawia, że zmartwień i zajęć jest coraz więcej. Automatyczne rozliczanie podatku przez Urząd Skarbowy – jak teraz ma to miejsce w przypadku osób pracujących na etacie – zapewne oszczędziłaby wiele czasu przedsiębiorcom. Od tej pory wystarczyłoby jedynie sprawdzić poprawność danych oraz kalkulacji i zatwierdzić PIT. Do tej pory przedsiębiorcy muszą robić wszystko od zera.

[1] https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25564542,ministerstwo-finansow-wycofuje-sie-z-obietnicy-nie-bedzie-ulatwienia.html, dostęp: 31.01.2020r.