Mniejsze druki i załączniki do druku PIT w 2015 roku

W styczniu jak co roku, mniej więcej o tej samej porze podatnicy wypełniają lub składają PIT-28. W 2015 czas mamy […]

W styczniu jak co roku, mniej więcej o tej samej porze podatnicy wypełniają lub składają PIT-28. W 2015 czas mamy aż do 2 lutego, potem następne w kolejce są druki PIT-36, PIT-37 i reszta. Do 30 kwietnia rozliczymy wszystkie możliwe zeznania za 2014 rok. Każdy z druków posiłkowany jest przez jakieś druczki pomniejsze, takie jak PIT/B, PIT/D czy PIT/O. Niektórych bez tych „małych arkuszy” w ogóle nie wypełnimy, weźmy chocby taki PIT-28 i niezbędny PIT-8C (o czym piszemy przy okazji artykułu o PIT-28). Poniżej przedstawiamy kompletną listę załączników PIT, wraz z opisem.

PIT-11

Druk będący informacją o uzyskanych dochodach, a także o odporowadzonych zaliczkach na poczet podatku dochodowego. Jest używany przez płatników druku dochodowego. Platnik jest zobowiązany do przekazania tego formularza pracownikowi do ostatniego lutego 2015 (czyli roku następującego po podatkowym).

PIT-16/A

PIT-16A jest deklaracją sporządzaną przez te z osób, które posługują się rozliczeniem w formie karty podatkowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, czy robimy to po raz pierwszy – jeśli tak to naszym obowiązkiem będzie jednoczesne złożenie druku PIT-16 oraz PIT-16A. Właściwego druku PIT-16 należy użyć już w styczniu, wnioskując jednocześnie o zastosowanie karty podatkowej. Drugi z druków, PIT-16A składany jest natomiast w przypadku rozliczeń składki zdrowotnej, odprowadzanej od właściwego podatku.

 

PIT-28/A

Jest to druk będący informacją o przychodach podatnika z działalności osobistej, prowadzonej na własne nazwisko. Dotyczy to zatem zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także wszelkich innych umów o zbliżonym charakterze.

Taka naprawdę druk PIT-28/A wypełniany jest zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez osoby w ogóle nie prowadzące działalności gospodarczej, trudniące się najmem prywatnym, który objęty jest stawką podatkową 8,5%.

PIT-28/B

Dodawany, jak wskazuje cyfra, do PIT-28. Dotyczy tych z nas, którzy osiągają przychody zryczałtowane w ramach prowsdzonej firmy, w formie spółki (opcjonalnie: spółek) osób fizycznych.

Co ciekawe, w przypadku PIT-28/B możemy mieć problem w sytuacji, gdy jako wspólnik kilku spółek, nie starczy nam miejsca na druku, aby je wszystkie wymienić. Wówczas należy sporządzić dodatkowy druk PIT-28/B i na nim wykażemy kolejne spółki.

PIT-4R

Jest drukiem – zbiorczym zestawieniem informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz podstaw i kwotach podatku. Wypełniony druk PIT-4R powinniśmy mieć gotowy do ostatniego dnia stycznia 2015 (wyjątkowo będzie to jednak 2 luty).

 

PIT/ZG

Załącznik dotyczy dochodów uzyskanych poza granicami kraju a także zapłaconego tam podatku. PIT/ZG dodawany jest do wszystkich druków opróćz PIT-28 oraz PIT-37.

Osoby nie będące obywatelami polskimi nie mają obowiązku wypełniać PIT/ZG. Nie dotyczy on także podatników, którzy aktualnie przebywają za granicą i uzyskują jednocześnie przychody ze stosunku pracy zawartego w Polsce (w niektórych przypadkach może to być praca w delegacji). Wyjątkową sytuacją w takim przypadku jest uzyskanie wynagrodzenia w dleegacji od firmy zagranicznej.

PIT/B

Służy do prezentowania danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak REGON, przychody i koszty według formy prowadzonej działalności gospodarczej (osobno dla działalności indywidualnej oraz osobno dla spółki osobowej). Wyliczona suma przychodów i poniesionych kosztów jest przenoszona na druk PIT-36 albo PIT-36L dla liniowego rozliczania przychodów.

PIT/D

Podatnicy, którzy w wypełnionym zeznaniu za rok 2014 odliczają wydatki mieszkaniowe.Wydatkie te rozumie należy jako wszystkie poniesione koszty: spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych, gromadzonych oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowym lub prowadzących kasę mieszkaniową w jednym banku, także na spłatę kredytu bankowego albo pożyczki w zakładzie pracy, razem z odsetkami, jakie podatnik poniósł w minionych latach na cele mieszkaniowe.

 

PIT/M

W tym załączniku zawarte są informacje o dochodach od małoletnich dzieci, które obejmuje opodatkowanie wraz z dohodami rodziców lub opiekunów. Druk dodawany jest do PIT-36. Należy pamiętać, że w przypadku rozliczenia małżonków, każde z nich sporządza oddzielny PIT/M.

Na druku tym wskazywane są przychody małoletnich, wyjątkowo nie dotyczy to jednak przychodów uzyskanych z tytulu pracy, stypendiów oraz dysponowania przedmiotami oddanymi im do swobodnego użytkowania. Wszystkie wymienione tutaj przychody rozliczane są bowiem samodzielnie, małoletni posługuje się wówczas własnym zeznaniem ale podpis składa pod zeznaniem opiekun lub rodzic.

PIT/O

Używany jest przez podatników wykorzystujących odliczenia od uzyskanego przychodu lub podatku. Wyjątkowo nie może być używany przy odliczeniach na wydatki mieszkaniowe. Poza tym skorzystają z niego odliczający ulgę na dziecko, opdisujący internet, ulgę z przekazanych darowizn, ulg na cele rehabilitacji, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków na nowe technologie, wypłaty na IKZE, na szkolenie i przygotowanie do zawodu uczniów oraz ulgę wynikającą z umowy aktywizacyjnej oraz ulgę abolicyjną.

Należy jednocześnie pamiętać, że składanie PIT/O samodzielnie nie jest możliwe, zawsze dodawany jest on do konkretnego zeznania.

PIT/Z

Wszystkie dochody lub też straty, jakie podatnik poniósł w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która jest prowadzona przy wykorzystaniu zwolnienia art. 44 ust. 7A ustawy o pdof, wykazywane są w druku PIT/Z.

Druk PIT/Z służy jako załącznik do druku PIT-36 lub PIT-36L. W przypadku małżonków, którzy podjęli decyzję o wspólnym rozliczaniu zeznania, gdzie każde z nich prowadzi osobną działalność gospodarczą muszą złożyć odrębne druki. Warto pamiętać, że druk PIT/Z dotyczy tylko osób prowadzących własną działalność gospodarczą.