Nadpłacony podatek

Bardzo często ludzie wypełniają zeznania podatkowe popełniają błędy w obliczeniach. Muszą one zostać koniecznie niezwłocznie poprawione poprzez korektę zeznania PIT. […]

Bardzo często ludzie wypełniają zeznania podatkowe popełniają błędy w obliczeniach. Muszą one zostać koniecznie niezwłocznie poprawione poprzez korektę zeznania PIT. Poprawić możemy nie tylko błędy popełnione na niekorzyść fiskusa, ale również na niekorzyść podatnika.

Jak odzyskać nadpłacony podatek?

Niejednokrotnie również dopiero po oddaniu zeznania podatkowego dowiadujemy się, że mogliśmy wiele zaoszczędzić korzystając z ulg podatkowych. W takim przypadku również musimy złożyć wniosek o stwierdzenie dokonanej przez nas nadpłaty przy rozliczaniu się za przychody z ubiegłego roku. Taki dokument musimy złożyć w naszym, regionalnym Urzędzie Skarbowym.

Resort finansów stwierdził, że osoby, które w zeznaniu podatkowym wykazały nienależne zobowiązania podatkowe oraz dokonały nadpłaty podatku dochodowego, mają prawo złożyć wniosek o stwierdzenie dokonania nadpłaty. Łącznie z dostarczeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty musimy dostarczyć skorygowane zeznanie PIT.

Jak wygląda odzyskiwanie pieniędzy z nadpłaty?

Po złożeniu przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz poprawnie skorygowanego rozliczenia rocznego Urząd Skarbowy ma czas na sprawdzenie poprawności obliczeń dokonanych przez podatnika. W przypadku wykazania błędnych obliczeń zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Resort finansów przypomina również, że jeśli w ciągu 30 dni od zaakceptowania wniosku lub 60 dni od złożenia wniosku pieniądze nie zostały przesłane na nasze konto, to oznacza, że przysługują nam zaległe odsetki.

Termin odzyskania nadpłaconego podatku

W przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie dokonanie nadpłaty, Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na zwrócenie podatnikowi nadpłaconych pieniędzy. Kwota, która jest nadpłacona będzie zwrócona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zeznanie podatkowe zostanie poprawnie skorygowane oraz gdy nadpłacona kwota jest wyższa niż 8,80 złotych.