NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne

NIP – 2  jest drukiem zgłoszenia identyfikacyjnego bądź zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem […]

NIP – 2  jest drukiem zgłoszenia identyfikacyjnego bądź zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Kto zobowiązany jest złożyć wniosek NIP – 2?

Złożenie wniosku NIP – 2 powinno być składane przede wszystkim przez:

 • przedszkola publiczne,
 •  przedszkola niepubliczne,
 • podstawowe szkoły publiczne,
 • podstawowe szkoły niepubliczne,
 • gimnazja publiczne,
 •  gimnazja niepubliczne,
 • ponadgimnazjalne szkoły publiczne,
 • ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne,
 • artystyczne szkoły publiczne,
 • artystyczne szkoły niepubliczne,
 • publiczne placówki systemu oświaty,
 • niepubliczne placówki systemu oświaty,
 • inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,
 •  inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,
 •  publiczne zespoły szkół i placówki systemu oświaty,
 • niepubliczne zespoły szkół i placówki systemu oświaty.