Nowe zasady dokonywania korekty podatków w 2016 roku

Ta wiadomość zapewne zainteresuje wszystkie osoby, które prowadzą własną firmę. Od 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie zasad […]

Ta wiadomość zapewne zainteresuje wszystkie osoby, które prowadzą własną firmę. Od 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie zasad rozliczania kosztów nieopłaconych. Obowiązująca dotychczas zasada odnośnie ich korygowania oraz szacowania kwot na podstawie faktycznej zapłaty odchodzi do historii.

Dotychczas było tak, że ci z podatników, którzy stosowali księgi rachunkowe bądź też korzystali tylko z podatkowej księgi przychodów i rozchodów musieli dokonywać korekty kosztów w nich księgowanych dla kwot, które jeszcze nie były zapłacone. Korekty takiej dokonywali oczywiście w trakcie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Zmiany jakie nadchodzą z nowym, 2016 rokiem zakładają, że zasady wyżej wymienione nie obowiązują już prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz pełne księgi rachunkowe. Nie trzeba będzie zatem wykreślać nieopłaconych dokumentów z kosztów czy obniżać kwoty przychodu w przypadku braku zapłaty.

Dotychczas podatnik zmuszony był do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę, której nie uregulował przez 30 dni od dnia terminu płatności, w przypadku gdy kwota wliczała się do kosztów podatkowych. Kwoty wliczane w ten sposób zawarte były na rachunkach do umów, fakturach oraz innych dokumentach sprzedaży. Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów odbywało się po upływie 90 dni od momentu zaliczenia kwoty w koszty przychodu, w przypadku gdy termin płatności był dłuższy niż 60 dni (chyba, że została wcześniej zapłacona). Dodatkowo, w przypadku gdy dany podatnik nie poniesie kosztów uzyskania przychodów lub są one niższe od kwoty zmniejszenia kosztów, powinien on zwiększyć te przychody o kwotę, poprzez którą kosztów tych nie zmniejszył. Analogicznie zasady te obowiązują dla nabywania lub wytwarzania środków trwałych, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niektórych odpisów amortyzacyjnych – wszystkich tych rzeczy, które wliczane są do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku gdy kwoty te zostały już uregulowane możliwe jest ponowne zaliczenie ich w poczet kosztów podatkowych.

 

Nową zasadą w 2016 roku będzie księgowanie kosztów na bieżąco. Nie ma tutaj znaczenia forma – uproszczona, kasowa czy też jako memoriał. W momencie zaliczenia wydatku do kosztu nie będzie już potrzebna korekta, którą podatnicy dokonywali w momencie braku zapłaty. Wyboru dokumentów winien dokonać podatnik, tak by pominąć ten proces.

 

Zasady, jakie obowiązywały i są aktualne jeszcze do końca tego roku będą miały zastosowanie w przypadku osób, które przed 1 stycznia 2016 roku zmniejszały lub zwiększały przychody (lub ich koszty). Nie ma jednocześnie potrzeby aby koszty takie były już zmniejszane. Z punktu widzenia przeciętnego podatnika te zmiany są dla niego jak najbardziej korzystne – może on teraz jeszcze raz zaliczyć wydatki do kosztów, przy czym nie jest on zmuszony do wykreślenia.