Nowy wzór PIT-37

W przypadku aktualnego wzoru zeznania dotyczącego wysokości osiągniętego dochodu lub straty jest przedstawiany w postaci załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów […]

W przypadku aktualnego wzoru zeznania dotyczącego wysokości osiągniętego dochodu lub straty jest przedstawiany w postaci załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów – w sprawie wzorów zeznań podatkowych, które obowiązują w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. To właśnie na jego mocy jest określany wzór PIT-37 w 2020 roku.

Podstawy prawne obowiązujące PIT-37

Na chwilę obecną obowiązuje akt prawny wydany w dniu 11 grudnia 2019 roku. Rozporządzenie weszło w życie wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku. Powinien on być stosowany w przypadku dochodów oraz strat, które zostały poniesione w przypadku osiągniętych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że omawiany wzór będzie służył podatnikom, którzy będą się rozliczać w 2020 roku za poprzedni rok podatkowy – mowa tutaj oczywiście o PIT 2019.[1]

Jak będzie wyglądać początek formularza podatkowego PIT-37?

Początek formularza PIT-37 jest bardzo dobrze znany dla wielu osób. Zaczyna się oczywiście od pola na podanie numeru identyfikatora podatkowego podatnika, jakim jest NIP lub PESEL oraz ewentualnie innego identyfikatora podatkowego. Po tym podatnik musi wpisać rok zeznania, który rozlicza w swoim formularzu. Podatnik może zapoznać się również z krótkim pouczeniem dla kogo przeznaczony jest formularz PIT-37, jaka jest jego podstawa prawna oraz terminy i miejsce składania. Na samym początku podatnik musi również zaznaczyć się sposób będzie opodatkowany.

Na ile części został podzielony druk PIT-37?

Deklaracja PIT-37 jest podzielona na części, które są oznaczone literami. Oznaczenie rozpoczyna się od litery A, a kończy się na literze P. Formularz obejmuje łącznie 151 pozycji, jednak nie trzeba wszystkich ich wypełniać. Niektóre są nieobowiązkowe, niektóre mogą wcale nie dotyczyć danego podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, aby prawidłowo wypełnić deklarację podatkową, ponieważ za zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

W jakiej formie złożyć PIT-37?

Zeznanie podatkowe PIT-37 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku deklaracji w formie papierowej należy ją złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym bądź wysłać przesyłką poleconą do Urzędu Skarbowego. Deklarację elektroniczną można natomiast złożyć przy pomocy usługi Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT. Można również ją złożyć za pomocą portali bądź programów służących do rozliczenia podatku.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/zmiany-w-prawie-pit/opublikowane-wzory-zeznan-podatkowych-pit/, dostęp: 03.02.2020r.