Od dzisiaj musisz skorzystać z nowego druku CIT!

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem przez Ministerstwo finansów, które zostało ustalone 21 marca bieżącego roku podatnicy muszą mieć na uwadze […]

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem przez Ministerstwo finansów, które zostało ustalone 21 marca bieżącego roku podatnicy muszą mieć na uwadze zmiany dotyczące druków CIT.

Nowe wzory druków CIT!

Rozporządzenia odnoszące się do zmian w CIT dotyczą druków CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/MIT, CIT/8SP oraz CIT/PGK. Podatnicy, którzy złożyli swoje wnioski przed podjęciem decyzji Ministerstwa Finansów nie muszą się przejmować koniecznością wprowadzenia zmian, gdyż ich druku zostaną przez urząd skarbowy potraktowane, jako prawidłowe. Dodatkowo podatnicy mieli możliwość korzystania z poprzednich wzorów CIT do 1 dnia kwietnia bieżącego roku.

Oznacza to, że od dzisiaj (2 kwietnia 2019 roku) obowiązują wyłącznie nowe formularze, które należy wypełniać i składać w urzędzie skarbowym. Od tego czasu za prawidłowe uznaje się wyłącznie deklaracje o uzyskanych dochodach lub poniesionych stratach, umieszczone na nowych drukach.

Przyczyny zmian

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany z powodu nowelizacji przepisów oraz dostosowania druków do ustalonych limitów działalności, prowadzonej w sferach ekonomicznych, wynikających z zezwolenia, czy też działającej na terenie, który określony jest decyzją o wsparciu podatnika.

Dodatkowo wprowadzone zmiany umożliwiają zastosowanie do szkolnictwa wyższego, w którym również obowiązują nowelizacje przepisów.

Co zostało zmienione?

Formularze od wprowadzenia nowych druków zawierają dane, które dotyczą kosztów, które mogą zostać objęte pomocą oraz które podlegają zwolnieniu podatku CIT, wynikające z prowadzenia działalności na terenie SSE, która jednocześnie otrzymała decyzję o możliwości korzystania ze wsparcia.

Dodatkowo nowe druki umożliwiają sprawdzanie czy przedsiębiorcy korzystający z pomocy w postaci korzystania z decyzji o wsparciu oraz pomocy publicznej nie przekraczają maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego.

Nowe druki zawierają wprowadzoną podstawę do zwolnienia, czyli decyzji o wsparciu i umożliwiają jej uwzględnienie podczas wypełniania deklaracji. Wynika z tego także zmiana numeracji pól, które wypełniają podatnicy.

Jedną z najważniejszych zmian jest deklarowanie wpłat minimalnego podatku od nieruchomości. W związku z jej wprowadzeniem nie trzeba już dwukrotnie opłacać części podatku minimalnego, a następnie reszty należnego podatku, który zostanie pomniejszony o wcześniej uiszczoną kwotę.

Dodatkowo druki zostały dostosowane do wprowadzonej zmiany o szkolnictwie wyższym, poprzez zmianę badań aplikacyjnych na badania stosowane oraz przemysłowe.

Wydłużony termin CIT!

Dodatkową, ważną informacją, która wynika z rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 roku jest wydłużenie terminu na złożenie druku CIT-8, przez podatników, którzy uzyskują dochody, będące zwolnione z podatku dochodowego, od osób prywatnych, do dnia 31 października 2019 roku.

Ustalony termin odnosi się do podatników, którzy osiągnęli wyłącznie dochód wolny od podatku, wynikający z roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 dniu grudnia 2017 roku, a zakończony zostanie nie później niż 1 lipca roku 2019.