Odliczenia od podatku w 2019 roku

Ulgi podatkowe to prawo każdego podatnika przewidziane w przepisach ustaw, które możliwe są do wykorzystania w szczególnych sytuacjach każdego z […]

Ulgi podatkowe to prawo każdego podatnika przewidziane w przepisach ustaw, które możliwe są do wykorzystania w szczególnych sytuacjach każdego z obywateli. Efekt? Zmniejszenie wysokości podatku wynikającego z deklaracji PIT. W ramach ustawowych ulg możliwe jest dokonywanie dwóch rodzajów rozliczeń:

 • Odliczenia od dochodu, które są znacznie korzystniejsze ze względu na ograniczenie ryzyka przekroczenia progów podatkowych i pozostanie w zakresie niższych stawek procentowych;
 • Odliczenia od podatku, które ograniczają jedynie samą kwotę końcowego podatku.

Dlatego warto sprawdzić jakie ulgi i jakie odliczenia nam przysługują i wykorzystać prawo do ich odliczenia w trackie rozliczania deklaracji PIT.

Możliwe jest kilka odliczeń od podatku:

 • Ulga prorodzinna -1112,04 zł na rok i na pierwsze oraz drugie dziecko. 2000,04 na trzecie i 2700 na kolejne. Potrzebny załącznik: PIT/O do deklaracji PIT-36 i PIT-37.
 • Odliczenie składek zdrowotnych – w wysokości zapłaconych lub pobranych (7,75%, a nie 9% płaconych). Do wykorzystania w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L.
 • Ulga abolicyjna – w wysokości kwoty podatku z zagranicy. Załącznik PIT/O do formularzy PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L.

Odliczenia od dochodu

Z drugiej strony istnieją również formy ulg ograniczające bezpośrednio wysokość samej kwoty zobowiązania podatkowego:

 • Ulga termomodernizacyjna – do 53 tys. zł. Załącznik PIT/O;
 • IKZE – konto emerytalne, wartość równa podstawie opodatkowania. Załącznik PIT/O;
 • Ulga na badanie i rozwój – 100 do 150% kosztów poniesionych na wydatki kwalifikowane. Załącznik PIT/BR;
 • Składki ZUS – w wysokości składek zapłaconych lub pobranych. Dla deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28;
 • Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc. Załącznik PIT/O;
 • Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków. Załącznik PIT/O;
 • Ulga na samochód – 2 280 zł. Załącznik PIT/O;
 • Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów – do 100% dochodu podatnika. Bez ograniczeń dochodowych. Załącznik PIT/O;
 • Darowizny na kult – 6% dochodu podatnika. Załącznik PIT/O;
 • Darowizny na organizacje społeczne – 6% dochodu. Załącznik PIT/O;
 • Krwiodawcy – 6% dochodu. Załącznik PIT/O;
 • Darowizny na cele edukacji zawodowej – 6% dochodu. Załącznik PIT/O. Darowizny są sumowane jako jedna kategoria, bez względu na źródło;
 • Internet – 760 zł. Nie więcej niż poniesione wydatki i tylko przez dwa następujące po sobie lata. PIT/O;
 • Oraz odliczenie straty podatkowej – maksymalnie 50% strat z lat wcześniejszych. Załącznik PIT/O.

Jak widać, dostępnych rozwiązań jest całe mnóstwo. W zależności od obwarowań i możliwości prawnych jesteśmy w stanie znacznie obniżyć końcową wartość zobowiązań podatkowych. Ważne jest jednak to, aby pamiętać o istnieniu tak wielu ulg i obniżeń. Korzystajmy z nich i rozliczajmy się na ich podstawie z fiskusem. Każda złotówka zaoszczędzona w ten sposób zasili nasz domowy budżet.

Wypełniając PIT-a, warto wziąć pod uwagę możliwe odliczenia. Każdy z nich może znacząco obniżyć coroczny podatek i ulżyć kieszeni podatnika. Pilnujmy wymaganych warunków i obwarowań, a do deklaracji dodajmy potrzebne załączniki.