Odliczenie 1% na rzecz OPP

Wraz z dniem 1 sierpnia 2019 r. w życie wszedł nowy przywilej dla młodych osób, jakim jest zerowy PIT. Dotyczy […]

Wraz z dniem 1 sierpnia 2019 r. w życie wszedł nowy przywilej dla młodych osób, jakim jest zerowy PIT. Dotyczy on osób do 26 roku życia. Jednak konieczne jest zatrudnienie na podstawie:

  • stosunku pracy,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy nakładczej
  • umów zlecenia.[1]

Umowa zlecenie

W przypadku stosunku pracy, który jest regulowany przez umowę zlecenia przychody mogą być uzyskiwane tylko i wyłącznie od:

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej i jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej,
  • Przedsiębiorstwa w spadku,
  • Właściciela nieruchomości, gdzie wynajmowane są lokale.

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne?

Jest to ubezpieczanie, w którym osoba opłacająca składki, ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Ich celem jest zachowanie zdrowia oraz leczenie. Możliwie jest wyróżnienie dwóch rodzajów ubezpieczenia zdrowotnego:

  • Obowiązkowe,

Porównanie rozliczenia PIT-u z zerowym i bez zerowego

Kategoria Kalkulacja PIT bez zerowego PIT-uKalkulacja PIT z zerowym PIT
Wynagrodzenie za pracę30003000
Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne30003000
Składka na ubezpieczenie emerytalne292,80292,80
Składka na ubezpieczenia rentowe4545
Składka na ubezpieczenie chorobowe73,5073,50
Suma składek na ubezpieczenia społeczne411,30411,30
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne2588,702588,70
Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona232,98232,98
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku200,620
Koszty uzyskania przychodu111,250
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych24770
Zaliczka na podatek399,530
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych1990
Kwota netto2156,722355,72

Kwestia składki zdrowotnej w zerowym picie

W powyższej tabeli zaprezentowana została sytuacja, w której podatnik korzysta z możliwości zerowego PIT-t oraz kiedy rozlicza się na warunkach ogólnych. Zmiany pojawiają się dopiero na etapie ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie wcześniejsze pozycje wyglądają tak samo, czyli wszystkie składki społeczne, które należy odprowadzać do ZUS-u bez względu na zerowy PIT. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczane od podatku. Tak samo w przypadku zerowego PIT-u nie wyróżnia się kosztów uzyskania przychodu. Oczywistym jest, że nie oblicza się zaliczki na podatek. Po przeprowadzeniu kalkulacji można wyraźnie zaobserwować, że różnica w kwocie netto jest znaczna, bo wynosi ona 199 zł, czyli równowartość zaliczki na podatek, która jest przekazywana na rachunek urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Zerowy PIT dla młodych jest dużą szansą dla osób młodych, które w ten sposób otrzymają większe wynagrodzenie. Jednak należy pamiętać o tym, że nie każda młoda osoba spełnia warunki. Praca musi obywać się w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie. Składki zdrowotne oraz społeczne są pobierane bez względu na zerowy PIT dla młodych. Dotyczy to jedynie samego podatku dochodowego.

[1] https://www.rp.pl/ZUS/308229986-Zerowy-PIT-a-sklada-zdrowotna.html, dostęp: 23.08.2019r.