Odliczenie składek ZUS przy rozliczaniu się z fiskusem

Obowiązek opodatkowania dochodów osób fizycznych sprawia, że każdy z płatników musi rozliczyć się z fiskusem do końca kwietnia. Jednak wysokość […]

Obowiązek opodatkowania dochodów osób fizycznych sprawia, że każdy z płatników musi rozliczyć się z fiskusem do końca kwietnia. Jednak wysokość tego podatku zależy przede wszystkim od wartości dochodu pomniejszonego o tzw. odliczenia. Przede wszystkim są to opłacone osobiście składki emerytalne, zdrowotne czy rentowe oraz należności ze środków podatnika, które potrącił płatnik. A zatem odliczenia dotyczą zarówno podatnika, jak i przedsiębiorcy.

Odliczenia w pitach osób zatrudnionych

Pierwszą kategorią osób, których dotyczą odliczenia są osoby zatrudnione na umowę. Składając doroczną e-deklarację lub druk PIT, muszą one pamiętać o tym, że nie wszystkie zapłacone kwoty podlegają opodatkowaniu. Wszystko jednak zależy od formy zatrudnienia. Płatnik może bowiem opłacać składki za pracownika albo pracownik-podatnik może wykupować sobie składki samodzielnie.

Zakład pracy nalicza składki od dochodu, potrąca je z pensji i opłaca ZUS. W ten sposób odprowadzane są podatki z umów o pracę oraz umów zlecenia. Umowa o dzieło nie jest obwarowana obowiązkiem odprowadzania podatku. Jak pracownik dowiaduje się o kwocie odprowadzonej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć mu do końca lutego każdego roku rozliczenie PIT 11, na których jest wyszczególniana ta informacja i które stanowi podstawę do rozliczenia się z fiskusem za pomocą druku PIT 36 czy PIT 37.

Odliczenia ZUS prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych

Tego rodzaju osoby zatrudnione i prowadzące działalność gospodarczą składki ZUS mają odprowadzane z każdego tytułu. Podatnik może więc odliczyć składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące którejkolwiek działalności. Warto wiedzieć, że w przypadku nieskorzystania z odliczenia składek ZUS w odliczeniu za ryczałt, może to zrobić w każdej innej, przysługującej mu formie.

Odliczenia przedsiębiorcy

Nieco inaczej wygląda kwestia odliczeń w przypadku przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który opłaca składki ZUS sam za siebie ma obowiązek odliczenia tylko takiej kwoty, która została w danym roku zapłacona. Nie chodzi tu jednak o konkretny rok, do którego odnosi się zapłacona składka. Istotą jest rok, w którym została opłacona. Chodzi tu np. o pogranicze roku, gdy składka za grudzień powinna być zapłacona w styczniu, a więc ująć ją można dopiero w rozliczeniu z roku następnego.

Jeśli pracodawca płaci składki tylko za siebie, musi zapłacić składkę do 10 każdego miesiąca. Jeśli jednak zatrudnia i opłaca także składki innych pracowników, wówczas musi to zrobić do 15 dnia każdego miesiąca.

Składki na drukach pit, których wykazać nie można

Czasami zdarza się, że zachodzą warunki, co do których nie można użyć odliczeń składek ZUS. Są to:

  • składki, które zaliczono wcześniej do kosztów uzyskania przychodów,
  • składki, które zostały odliczone w podatku zryczałtowanym,
  • składki, które zostały odliczone w podatku tonażowym,
  • składki, które zostały zwrócone podatnikowi,
  • składki, dla których podstawą do obliczenia był dochód zwolniony z podatku lub w stosunku do którego zaniechano poboru podatku.[1]

Źródło

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaliczka-na-podatek-dochodowy-a-odliczenie-skladek-zus, dostęp: 21.05.2019r.