Odsetki za opóźnienia w regulacji zobowiązań podatkowych

W przypadku pojawienia się niedopłaty podatku podczas rozliczania się z podatku dochodowego (PIT), wówczas należy dokonać wpłaty na rzecz urzędu […]

W przypadku pojawienia się niedopłaty podatku podczas rozliczania się z podatku dochodowego (PIT), wówczas należy dokonać wpłaty na rzecz urzędu skarbowego. W przypadku odwlekania w czasie swojego obowiązku US doliczy podatnikowi dodatkowo odsetki za każdy dzień zwłoki. Czy są to duże kwoty i należy się trzymać terminów? Czy można dużo o na tym stracić? Wszystko oczywiście zależy od kwoty, która jest podstawą do obliczeń. W przypadku tych niewielkich nie naliczą się wielkie pieniądze, lecz te większe mogą generować już znaczne obciążenia dla podatnika.[1]

Jak oblicza się odsetki za zwłokę?

W celu wyliczenia odsetek naliczonych od należnego podatku dochodowego należy zastosować poniższy wzór:

(Kz x L x O1):365 = On = Opz

Gdzie symbole oraz liczby oznaczają następująco:

  • Kz – kwota zaległości,
  • L – liczba dni zwłoki,
  • O1 – obniżoną stawkę odsetek za zwłokę (stosunek roczny),
  • 365 – liczba dni w roku,
  • On – kwota odsetek,
  • Opz – kwota odsetek (po zaokrągleniu).

Bardzo ważną kwestią jest moment, od kiedy nalicza się odsetki. Zgodnie z przepisami są one naliczane od dnia następującego po dniu, kiedy podatnik musi dokonać zapłaty podatku. Naliczenie odbywa się do dnia zapłaty podatku. Istnieje możliwość potrącenia podatku z innej należności dla podatnika ze strony urzędu skarbowego. Wtedy podatnik nie otrzymuje swoich pieniędzy lub dostaje pomniejszone o zaległy podatek.

Do jakiej kwoty odsetek nie trzeba płacić?

W świetle prawa nie ma obowiązku zapłaty odsetek w przypadku, kiedy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora, który jest wyznaczony zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Jest to prawo pocztowe dotyczące traktowania przesyłki listowej w rozumieniu przesyłki poleconej i stawka ta wynosi 8.70 zł. Nie jest tutaj ważne to, czy odsetki te dotyczą zapłaty podatku rocznego, czy zaliczki na podatek. Każde zobowiązanie liczone jest osobno. Nie sumują się one, jeśli osoba miałaby ich więcej niż tylko jedno. Dlatego granicą do zapłaty odsetek za podatek jest kwota 8,70 zł. Jeśli zobowiązanie za podatek roczny zostanie zapłacone później, ale nie przekroczy tej kwoty, wówczas nie ma potrzeby płacenia. Jednak w przypadku zaniechania płatności zaliczki z czerwca i zapłacenia jej w grudniu przy przekroczeniu stawki 8,70 zł, wtedy należy rozliczyć się z odsetek z urzędem skarbowym.

Płacenie odsetek za zwłokę przy regulowaniu podatku dochodowego leży zarówno w interesie podatnika (brak powiększania zaległości) oraz urzędu skarbowego (otrzymanie należnych środków). Jeśli nie chcesz, aby odsetki urosły do sporych rozmiarów, należy starać się jak najszybciej je uregulować. W przypadku nagłych problemów z płatnością możliwe, że nie będzie potrzeby regulowania należnych odsetek.

[1] https://www.e-pity.pl/abc-podatki/odsetki-za-zwloke-podatki/, dostęp: 14.09.2019r.